UZ SANACIJU ODLAGALIŠTA OTPADA IDE I IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

1034 0

REŠETARI, 10. veljače 2011. – Općina Rešetari će konačno riješiti problem

bivšeg gradskog odlagališta otpada u Rešetarima. Kako doznajemo od općinskog načelnika Zlatka Age u izradi je glavni projekt sanacije deponije u koji je uključena izgradnja pristupne ceste i reciklažnog dvorišta. Projekt vrijedan 350.000 kuna trena biti dovršen sredinom ožujka. Zajednički ga financiraju Općina Rešetari sa 40 posto i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 60 posto sredstava. Rješavanje problema bivšeg odlagališta kućnog otpada i veoma važna izgradnja reciklažnog dvorišta za zbrinjavanje otpada jedan je od brojnih projekta koje Općina Rešetari planira realizirati u ovoj i narednim godinama, a za koje priprema projektnu dokumentaciju.

Related Post