VLADA RH RASPUSTILA GRADSDKO VIJEĆE I RAZRIJEŠILA DUŽNOSTI GRADONAČLENIKA I NJEGOVE ZAMJENIKE

1570 0

ZAGREB, 14. siječanj 2015. – Vlada RH na današnjoj je sjednici na prijedlog Ministarstva uprave donijela rješenje kojim se istovremeno raspušta Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške i razrješuju gradonačelnik i njegovi zamjenici

koji su izabrani zajedno s njim, jer u zakonom određenom roku nije donijet proračun Grada za 2016. godinu, niti odluka o privremenom financiranju.

Stupanjem na snagu ovoga Rješenja prestaje mandat članovima Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške i mandat Željka Bigovića, gradonačelnika Grada Nove Gradiške te mandat Daria Bana i Ljiljane Lukačević, zamjenika gradonačelnika.

Vlada je danas imenovala povjerenike za obavljanje poslova iz nadležnosti gradskih i općinskih vijeća i gradonačelnika i općinskih načelnika, sukladno rješenjima Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju gradskih i općinskih vijeća i razrješenja gradonačelnika i njihovih zamjenika te općinskih načelnika i njihovih zamjenika.

Tako je Krunoslav Glavač imenovan povjerenikom Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Nove Gradiške.

Sredstva za rad povjerenika Vlade Republike Hrvatske osiguravaju se u proračunu Grada Nove Gradiške.

Related Post