ZA SIGUIRNOST PJEŠAKA

1615 0

NOVA KAPELA, 30. ožujak 2016. – U tijeku su radovi na izgradnji pješačke staze širine 1,50 metara s istočne strane Ulice V.Nazora u Novoj Kapeli od Trga kralja Tomislava do vatrogasnog doma, duljine cca 350 m – Dionica 6.

Završetak je planiran do sredine svibnja ove godine.

 

Vrijednost radova iznosi 624.166,99 kuna sa porezom na dodanu vrijednost. Stanovnici ulice Vladimira Nazora i Mladinovke su izgradnju pješačke staze čekali dvadesetak godina, a sa stazom uz ovu županijsku cestu će se osigurati sigurnost pješaka, a posebice naših najmlađih. Slijedeća dionica u Ulici Vladimira Nazora od vatrogasnog doma pa na dalje planira se izgraditi slijedeće godine. (izvor Općina NK).

Related Post