ZAMJENICA ŽUŠPANA DUNJA MAGAŠ IZABRANA ZA ČLANICU DOMA REGIJA VIJEĆA EUROPE

995 0

Strasbourg, 19.-21. listopada 2016. – Zamjenica župana Dunja Magaš, kao novoizabrana članica Doma regija Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, sudjelovala je u radu 31. Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti

održanog od 19. do 21. listopada u Strasbourgu. Glavna tema ovogodišnjeg Kongresa bila je”Etika i transparentnost na lokalnoj i regionalnoj razini” te su tako članovi ovog tijela razmotrili izvješće izvješće o sprječavanju korupcije i promicanju javne etike na lokalnoj i regionalnoj razini i izvješće o neprimjerenoj uporabi administrativnih instrumenata za vrijeme izborne kampanje i uloge lokalnih i regionalnih izabranih predstavnika. S ciljem praćenja primjene Europske povelje o lokalnoj samoupravi, Kongres je razmotrio i izvješća o stanju lokalne i regionalne demokracije u Hrvatskoj.

 

Pod ovom točkom, a na što je ukazalo i izaslanstvo Kongresa prilikom posjete Hrvatskoj u ožujku ove godine, naglašeno je kako prioritet treba dati provedbi fiskalne decentralizacije. Lokalne samouprave bi trebale biti autonomna tijela u određivanju parametara vlastitih proračunskih prihoda i rashoda. Postupci prijenosa državne imovine koja se nalazi na njihovom teritoriju na tijela lokalne samouprave treba pojednostaviti. Upravni nadzor i financijsku kontrolu lokalne samouprave treba liberalizirati kako bi se izbjeglo provođenje paralelne i nerazmjerne kontrole od strane državnih agencija. Potrebno je formiranje usmjerenog sustava dijaloga i konzultacija između lokalnih i središnjih vlasti, a koji će osigurati potrebnu pažnju na interese lokalnih vlasti i nepovratne reforme decentralizacije. Kongres je spreman aktivno surađivati s hrvatskim vlastima u tom smislu, u postupku nakon monitoringa npr, tako da su odluke donesene u okviru buduće reforme u skladu s interesima Hrvatske, njezinih općina gradova i županija, s jedne strane, i načelima Europske povelje o lokalnoj samoupravi, s druge strane.

 

Članovi Kongresa raspravljali su i o situaciji Roma i emigranata u smislu porasta rasizma i ksenofobije, te o zastupljenosti žena u izvršnoj vlasti na lokalnoj i regionalnoj razini. Na istoj razini raspravljano se i o primjeni Europske socijalne povelje i u tom kontekstu dan je osvrt na istodobno održane parlamentarne, pokrajinske izbore za skupštinu Vojvodine, te lokalne izbore za vijećnike općina i gradova u Republici Srbiji.

 

Pored članova Kongresa, aktivno u raspravama sudjelovali su i mladi delegati između 16 i 30 godina starosti. Oni su predstavili različite projekte koje su osmislili u okviru inicijative „Pomlađivanja politike”. Glavni cilj Kongresa je osigurati sudjelovanje lokalnih i regionalnih vlasti u procesu europskog ujedinjenja i u radu Vijeća Europe. Jedna od najvažnijih zadaće jest promicanje lokalne i regionalne demokracije i jačanje međuregionalne suradnje u proširenoj Europi.

 

Podsjetimo, zamjenica župana Brodsko-posavske županije Dunja Magaš 27. rujna ove godine izabrana je za člana Doma regija Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe na konstituirajućoj sjednici delegacije RH u Kongresu vijeća EU.

(bpz.hr)

Related Post