ZASJEDAO ŽUPANIJSKI STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

656 0

SLAVONSKI BROD, 28. svibanj 2015. – Zbog obilnih padalina unazad nekoliko dana na području Brodsko-posavske županije, danas je u maloj vijećnici županijske uprave s početkom u 9 sati zasjedao Stožer zaštite I spašavanja.

Na sastanku se raspravljalo o poduzetim mjerama obrane od poplava za područje Brodsko-posavske županije, te su doneseni slijedeći zaključci:

 

Stožer zaštite i spašavanja Brodsko-posavske županije ocjenjuje da je vodostaj rijeke Save, kao i vodostaj vodotoka u zaobalju, u laganom porastu i ne predstavlja veću opasnost od izlijevanja.

 

Za dionicu rijeke Save proglašenu su pripremne mjere obrane od poplava, izuzev Dionice D.2.1.

 

Za rijeku Orljavu proglašene su redovne mjere od poplava, dok su za Istočni lateralni kanal Jelas polje i Zapadni lateralni kanal Bid polje proglašene izvanredne mjere obrane od poplava.

 

• Sve crpne stanice nalaze se u pogonu i rade bez prestanka.

• Djelatnici VGI „Brodska Posavina” SB i VGI „Šumetlica -Crnac” NG nalaze se u stanju pripravnosti te se obavlja redoviti obilazak područja.

• Obzirom na izvješće s terena, postoje određeni problemi s potokom Sloboština u zapadnom dijelu Brodsko-posavske županije, koji se jednim dijelom prelio po poljoprivrednim površinama. Djelatnici Hrvatskih voda su na terenu i poduzimaju sve potrebne radnje na sanaciji.

• Stožer zaštite i spašavanja Brodsko-posavske županije preporuča općinskim stožerima Oriovac i Okučani stavljanje u pripravnost.

• Budući postoji opravdani strah od nastanka šteta na poljoprivrednim površinama zbog prekomjernih padalina odnosno izlijevanja kanala i potoka, Stožer zaštite i spašavanja sugerira načelnicima općina da u suradnji s Poljoprivredno-savjetodavnom službom razmotre mogućnost predlaganja Županu Brodsko-posavske županije proglašavanje stanja elementarne nepogode

Related Post