ZLATA PAZMAN-PETRIĆ I VIŠNJA MIKIĆ DOBILE ODGOVOR

704 0

NOVA GRADIŠKA, 25. lipanj 2013. – Zlata Pazman-Petrić i Višnja Mikić dobile su odgovor Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije na opetovani upit o mogućnosti pokretanja neprofitne radijske postaje na području

Nove Gradiške u kome se navodi da je pokrenut međunarodni postupak za frekvenciju.

 

HAKOM ih obavještava da trenutno ne postoji slobodna, međunarodno usklađena frekvencija koja bi se mogla iskoristiti za ostvarivanje koncesije za pružanje medijske usluge radija na području grada Nove Gradiške, da je frekvenciju potrebno uskladiti sa administracijom susjednih zemalja, kad se radi o pograničnim područjima kao što je Nova Gradiška. te da je postupak time zahtjevniji i neizvjestan.

-Postupak međunarodnog usklađivanja frekvencije za obavljanje radiodifuzije zvuka propisan je međunarodnim sporazumom na razini Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) i nema nikakve veze s članstvom u Europskoj uniji. HAKOM je pokrenuo postupak za frekvenciju na području Nove Gradiške, ali ne može utjecati na odgovor, odnosno pristanak susjednih administracija. S obzirom na parametre s kojima jedna frekvencija može utjecati na druge, međunarodno usklađivanje je postupak u kojem se prilagodbom tih parametara pokušava naći najbolje rješenje za svaku administraciju. Iz tog razloga postupak može trajati i više godina i ne mora završiti pozitivnim ishodom.

U slučaju uspješnog postupka međunarodnog usklađivanja, HAKOM će o tehničkim parametrima za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području Nove Gradiške izvijestiti Agenciju za elektroničke medije. Stoga vas molimo da svoje upite šaljete navedenoj agenciji – navodi se u odgovoru HAKOM-a.

Related Post

Sretan Uskrs !

Autor - 14/04/2017 0
Uskrs je prolaz u život, u pobjedu, u povjerenje, u ljudskost koja više nikada ne može prestati. Uskrs je dan…