ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA: Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević” 40 milijuna kuna

1067 0

Slavonski Brod, 7. veljače 2017. –  U velikoj vijećnici Županijske uprave danas je održana je 23. sjednica županijske skupštine na kojoj se raspravljalo o samo jednoj točki dnevnog reda, a to je davanje suglasnosti ravnatelju Opće bolnice „Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine.

Naime, Upravno vijeće opće bolnice „Dr. Josip Benčević” iz Slavonskog Broda zatražilo je od osnivača – Brodsko-posavske županije suglasnost za zaključivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. K.K 08.1.2.03.0008 – „Kraći put do zdravlja”. Benefite projekta predstavio je ravnatelj Opće bolnice dr. Josip Samardžić istaknuvši kako će nabavka nove opreme i manje sanacije objekata uvelike pridonijeti poboljšanju zdravstvene usluge na području županije,a i šire.

Podsjetimo, da je Člankom 15. Statuta opće bolnice „Dr. Josip Benčević” određeno da je za zaključivanje ugovora vrijednosti iznad 300.000,00 kuna potrebno ishoditi suglasnost osnivača. Sukladno navedenom, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o zaključivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz europskih strukturnih i investicijskih Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine – „Kraći put do zdravlja” dan je Županijskoj skupštini na usvajanje.

Poslije kraće rasprave, točka je jednoglasno usvojena i potrebna suglasnost ishođena za ovaj projekt vrijedan 39.833. 422,66 kuna, za koji su financijska sredstva su osigurana u Državnom proračunu za 2017 . godinu. Projektse u cijelosti financira sredstvima EU fondova u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.  (Autor bpz.hr)

Related Post