2214 0

23. veljače 2012. – Danas je u PU brodsko-posavskoj održana konferencija za novinare na kojoj je načelnik PU Darko Petek govorio o stanju sigurnosti za siječanj, ocijenivši ga povoljnim. Istaknuo je vrlo visok postotak razriješenosti kaznenih djela i dobro stanje u strukturi općeg kriminaliteta. Također je govorio o dobroj razriješenosti kaznenih djela imovinskog karaktera (teške krađe, krađe, razbojništva..), pojasnivši kad se uglavnom događaju, na što treba obratiti pozornost uz preporuke građanima, istaknuvši važnost zaštite i osiguranja imovine. Dodao je, kako je angažman i preventivni rad policijskih službenika utjecao na trend smanjenja kaznenih djela razbojništava. Osvrnuo se ukratko i na ostale domene iz rada policije, rekavši kako je informacija o stanju sigurnosti na području PU tijekom siječnja, dostupna svima na web stranicama Policijske uprave brodsko-posavske.

 

 

Glasnogovornica Kata Nuić je izvijestila o količinama dragovoljno predanog oružja tijekom prošle godine uz usporedbu s podacima iz 2010. godine.

 

INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUCJU POLICIJSKE UPRAVE BRODSKO-POSAVSKE U MJESECU SIJECNJU 2012. GODINE

 

STANJE KRIMINALITETA

 

U mjesecu sijecnju 2012. godine evidentirano je 151 kazneno djelo što je za 12 kaznenih djela ili 7,4% manje u odnosu na sijecanj 2011. godine.

Od ukupnog broja kaznenih djela 69 je bilo po poznatom pocinitelju, a 82 kaznena djela po nepoznatom pocinitelju. Pocinitelji su naknadno otkriveni u 36 kaznenih djela ili 43,9%, a u 46 kaznenih djela pocinitelji su ostali nepoznati.

Ukupna razriješenost kaznenih djela iznosi 69,5%, dok je u sijecnju 2011. godine iznosila 62%.

Ukupna razriješenost kaznenih djela, s kaznenim djelima iz ranijih razdoblja ciji su pocinitelji naknadno otkriveni u sijecnju, iznosi 76,2%, a u sijecnju 2011. godine je iznosila 63,2%.

U strukturi kriminaliteta ukupno je: 128 kaznenih djela opceg kriminaliteta od kojih su 3 pocinjena na štetu maloljetnika i djece, 13 kaznenih djela zlouporabe opojnih droga, 5 kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta, 4 kaznena djela iz oblasti sigurnosti cestovnog prometa i 1 kazneno djelo organiziranog kriminaliteta.

 

Opci kriminalitet

 

U mjesecu sijecnju zabilježeno je 128 kaznenih djela koja pripadaju grupaciji opceg kriminaliteta.

Od navedenog broja kaznenih djela 3 su pocinjena na štetu maloljetnika i djece. Od ukupnog broja kaznenih djela 47 je bilo po poznatom pocinitelju, a 81 kazneno djelo po nepoznatom pocinitelju. Naknadno je otkriveno 35 kaznenih djela ili 43,2%, a 46 kaznenih djela je ostalo nerazriješeno.

Ukupna razriješenost kaznenih djela iznosi 64,1%, a u sijecnju 2011. godine je iznosila 56%.

Ukupna razriješenost kaznenih djela, s kaznenim djelima iz ranijih razdoblja, iznosi 71,9%, a u sijecnju 2011. godine je iznosila 57,5%. U strukturi kaznenih djela opceg kriminaliteta ukupno je: 83 kaznena djela protiv imovine, 27 kaznenih djela protiv pravosuda, 5 kaznenih djela protiv slobode i prava, 3 kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava, 3 kaznena djela protiv javnog reda, te po 1 kazneno djelo protiv života i tijela, spolnosti, okoliša i protiv opce sigurnosti.

Najbrojnija kaznena djela opceg kriminaliteta su kaznena djela protiv imovine koja cine 64,8% ukupnog broja kaznenih djela. U kaznenim djelima protiv imovine najviše je teških krada i krada. U sijecnju su zabilježene 43 teške krade ili 5 manje u odnosu na sijecanj 2011. godine. Ukupna razriješenost teških krada iznosi 55,8%, dok je u 2011. godini iznosila 20,8%. Evidentirane su 24 krade ili 2 krade više u odnosu na sijecanj 2011. godine, a razriješenost krada iznosi 54,2%.

Na štetu maloljetnika i djece u sijecnju su pocinjena 3 kaznena djela ili 12 kaznenih djela manje u odnosu na sijecanj 2011. godine.

 

Gospodarski kriminalitet

 

Iz ove je oblasti kriminaliteta u mjesecu sijecnju 2012. godine zabilježeno 5 kaznenih djela i to 3 kaznena djela izbjegavanja carinskog nadzora i 2 kaznena djela nedozvoljene trgovine. U sijecnju 2011. godine evidentirano je takoder 5 kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta.

 

Organizirani kriminalitet

 

Iz oblasti organiziranog kriminaliteta je zabilježeno 1 kazneno djelo i to kazneno djelo protupravne naplate dok su u sijecnju 2011. godine zabilježena 2 kaznena djela nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih tvari.

 

Zlouporaba opojnih droga

 

U mjesecu sijecnju je zabilježeno 13 kaznenih djela zlouporabe opojnih droga ili 2 kaznena djela više nego u 2011. godini. Od ukupnog broja prijavljenih kaznenih djela 12 kaznenih djela pripada cl. 173. st. 1., a 1 kazneno djelo cl. 173. st. 2.. U sijecnju je zapljenama izuzeto: 485 komada lijekova sa liste opojnih droga, 96 g smole cannabis i 37,8 g marihuane.

 

SIGURNOST PROMETA

 

U mjesecu sijecnju 2012. godine na podrucju Policijske uprave brodsko-posavske dogodile su se 64 prometne nesrece od kojih je 28 nesreca s ozlijedenim osobama i 36 nesreca s materijalnom štetom.

U odnosu na mjesec sijecanj 2011. godine ukupan broj prometnih nesreca je manji za 45 nesreca ili 41,3%. Smanjen je i broj nesreca s ozlijedenim osobama za 15 nesreca ili 34,9%, te s materijalnom štetom za 26 nesreca ili 41,9%.

U prometnim nesrecama nije poginula niti jedna osoba, dok su u mjesecu sijecnju 2011. godine poginule 4 osobe. Teško je ozlijedeno 9 osoba, isto kao i prošle godine, a lakše je ozlijedeno 29 osoba što je za 51,7% manje nego u mjesecu sijecnju 2011. godine.

Prema vrstama prometnih nesreca, najviše se nesreca s nastradalim osobama dogodilo prilikom slijetanja vozila s kolnika i to 7 nesreca.

Najcešce okolnosti koje su prethodile prometnim nesrecama s nastradalim osobama su u pogreškama vozaca zbog nepropisne brzine i brzine neprimjerene uvjetima u 10 nesreca, te zbog nepoštivanja prednosti prolaza u 5 nesreca.

U prometnim nesrecama su sudjelovala 153 sudionika od cega je 100 vozaca, 46 putnika i 7 pješaka, a pod utjecajem alkohola je u trenutku prometne nesrece bilo 16 vozaca.

Iz oblasti prometa je sankcioniran 2.041 prekršaj, što je za 22 prekršaja više nego u mjesecu sijecnju 2011. godine.

Zbog neprilagodene brzine policijski službenici su sankcionirali 1.087 prekršaja, što je u odnosu na mjesec sijecanj 2011. godine više za 28,8%, a zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola je sankcionirano 136 prekršaja, što je za 15,5% manje prekršaja nego u sijecnju prošle godine.

 

JAVNI RED

 

Tijekom mjeseca sijecnja su evidentirana 244 prekršaja od cega je 86 prekršaja protiv javnog reda i mira, te 158 prekršaja iz ostalih zakona.

U odnosu na mjesec sijecanj 2011. godine prekršaja je više za 14,6%.

U ukupnom broju, prekršaji iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira cine 35,2%, a ostali prekršaji 64,8%.

 

Javni red i mir

 

U sijecnju je zabilježeno 86 prekršaja protiv javnog reda i mira u kojima su sudjelovale 104 osobe. U usporedbi s mjesecom sijecnjem 2011. godine bilježi se povecanje broja prekršaja za 13,2%.

Na ulici i trgu je pocinjeno 40 prekršaja, u ugostiteljskim objektima 22 prekršaja, dok su na drugim mjestima pocinjena 24 prekršaja.

Pojedinacno su pocinjena 72 prekršaja, udružene dvije osobe su pocinile 11 prekršaja, a 3 prekršaja su pocinjena u grupi tri i više osoba.

Zabilježeno je 26 slucajeva odavanja pijanstvu na javnom mjestu, 20 tucnjava, 11 slucajeva svade i vike, 10 slucajeva davanja alkohola pijanoj ili maloljetnoj osobi, 7 slucajeva drskog ponašanja,5 slucajeva omalovažavanja policijskih službenika, 4 slucaja držanja životinja bez nadzora i 3 slucaja vrijedanja ili omalovažavanja moralnih osjecaja gradana.

Pod utjecajem alkohola je pocinjeno 56 prekršaja.

 

Ostali zakoni

 

Iz ostalih zakona je evidentirano 158 prekršaja. U odnosu na mjesec sijecanj 2011. godine ovih je prekršaja više za 17%.

Najviše je prekršaja pocinjeno iz Zakona o osobnoj iskaznici i to 34 prekršaja, a zatim slijedi 31 prekršaj iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, 23 prekršaja iz Zakona o nadzoru državne granice, 13 prekršaja iz Zakona o strancima, 12 prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, 9 prekršaja iz Zakona o obveznom osiguranju u prometu, 9 prekršaja iz Zakona o oružju i dr.

 

SIGURNOST DRŽAVNE GRANICE

 

Tijekom mjeseca sijecnja 2012. godine je preko granicnih prijelaza zabilježeno prometovanje 950.896 osoba što je povecanje za 0,49% u odnosu na sijecanj 2011. godine.

Od ukupnog broja prelazaka, evidentirano je 344.618 prelazaka hrvatskih državljana i 606.278 prelazaka stranih državljana.

Promatrajuci prometovanje vozila zabilježeno je ukupno: 313.625 osobnih automobila, 24.402 teretna vozila, 4.530 autobusa i 188 vlakova.

Na granicnim prijelazima odbijena su 123 ulaza u Republiku Hrvatsku i 33 izlaza iz Republike Hrvatske.

Related Post

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Autor - 06/11/2014 0
SLAVO0NSKI BROD, 6. studeni 2014. – Neposredna potpora integraciji učenika s teškoćama u redovne razredne odjele”, naziv je projekta koji…