899 0

Hrvatska udruga za igre na sreću (HUZIS)  je u okviru aktivnosti društvo odgovornog priređivanja igara na sreću te sudjelovanja u aktivnostima smanjivanja potencijalnih rizika od igara na sreću u suradnji sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, organizirala i financirala Projekt kojim se osigurava implementacija programa prevencije kockanja mladih „Tko zapravo pobjeđuje?“ u 14 srednjih škola na području Slavonije. Među školama je  i Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška.

Edukacija djelatnika srednjih škola za implementaciju Programa prevencije kockanja mladih „Tko zapravo pobjeđuje?“ održati će se u razdoblju od 09.03.2017. godine do 11.03.2017. godine u prostorijama Hotela Osijek, Šamačka br. 4, Osijek.

Početak i uvodno otvorenje edukacije je u četvrtak 09.03.2017. godine u 11,00 sati te uvod i pozdravni govori traju do 11:30 sati.

 

LETAK – Tko zapravo pobjedjuje

Related Post