BIRAČKA MJESTA U GRADU NOVA GRADIŠKA

1009 0

 

22. studeni 2011. BIRAČKA MJESTA U GRADU NOVA

GRADIŠKA

 

 

 

IZBORNO POVJERENSTVO

V. IZBORNE JEDINICE

Klasa: 013-01/11-01/16

Urbroj: 2178/1-09-11-1

Slavonski Brod, 15. studeni 2011.

 

Na temelju Zakona 61. o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“ br. 120/11-pročišćeni tekst), Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice donosi

 

R J E Š E N J E

o određivanju biračkih mjesta

na području V. izborne jedinice U V. izbornoj jedinici

na području grada, odnosno općine, određuju se biračka mjesta:

 

GRAD NOVA GRADIŠKA

 

45. Biračko mjesto broj 1: Uprava šuma J.J.Strossmayera 9 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ulicama: Josipa Juraja Strossmayera, Bana Ivana Mažuranića, Voćarska, Braće Radića, Svetog Roka, Matije Gupca, Kralja Petra Krešimira IV, Izidora Kršnjavog, Franje Račkog i Ulica Javora.

46. Biračko mjesto broj 2: Osnovna škola “Mato Lovrak”, M. Benkovića 39. na kojem će glasovati birači s prebivalištemu ulicama: Bana Josipa Jelačića, Antuna Mihanovića, Fra Luke Ibrišimovića, Ljudevita Posavskog, Grofa Janka Draškovića, Friedricha Schmidta, Grgura Ninskog, Ivana Zajca, Kralja Petra Svačića, Vatroslava Lisinskog, Andrije Kačića Miošića, Ante Starčevića i Bedem.

47. Biračko mjesto broj 3: Privatna kuća Ivana Oršulića, Baruna Trenka 1 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ulicama: Baruna Trenka, Ivana Domca, Kneza Trpimira, Celestina Medovića, Posavska i Zagrebačka .

48. Biračko mjesto broj 4: Privatna kuća Stjepana Kraljića, Kralja Dmitra Zvonimira kbr. 167 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ulicama: Kralja Dmitra Zvonimira, Ruđera Boškovića, Ive Kerdića, Ivana Meštrovića i Svetog Vida.

49. Biračko mjesto broj 5: Privatna kuća Miroslava Strinavića, I. G. Kovačića 30 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ulicama: Ivana Gorana Kovačića, Gaj, Miloša Đurića, Andrije Hebranga, Ernesta Purgarića, Slave Raškaj i Željeznička.

50. Biračko mjesto broj 6: OŠ “Ljudevit Gaj”, Ljudevita Gaja 24 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ulicama: Ljudevita Gaja od kbr. 1-23 i kbr. 2-28, Zrinskih, Petra Preradovića, Eugena Kvaternika, Miroslava Kraljevića, Potočna, Kožarska, Tina Ujevića, Dragutina Lobe, Marijana Lanosovića, Antuna Gustava Matoša, Augusta Šenoe, Bartola Kašića i Trg kneza Višeslava. 5

51. Biračko mjesto broj 7: “Slavča” d.o.o. ,Ljudevita Gaja 56 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ulicama: Ljudevita Gaja od kbr. 25-109 i kbr. 30-124, Ive Andrića, Josipa Freudenreicha, Miroslava Krleže, Radnička, Slavča, Trg Marka Marulića, Vladimira Nikolića i Vrebino Brdo.

52. Biračko mjesto broj 8: Društveni dom, Trg dr. Franje Tuđmana 1 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Naselju Urije.

53. Biračko mjesto broj 9: Dom kulture, Relkovićeva 4 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ulicama: Alojzija Stepinca, Cvjetni trg, Ivana Gundulića, Kolodvorska, Maksimilijana Benkovića, Matije Antuna Relkovića, Nikole Tesle, Slavonskih Graničara, Trg kralja Tomislava i Vladimira Nazora.

54. Biračko mjesto broj 10: Dom “Mala” Mala 92 na kojem će glasovati birači s prebivalištemu ulicama:Jurija Haulika, Jerka Ljubibratića, Mala , Branka Radičevića, Andrije Štampara, Trg Grigora Viteza, Josipa Kozarca, Strmačka , Marije Jurić Zagorke, Josipa Senića-Pepe, Cernička i Požeška.

55. Biračko mjesto broj 11: Gradska vijećnica, Trg kralja Tomislava 1 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ulicama:Cvjetna, Frankopanska, Ivana Kramarića, Adama Mandrovića, Karla Dieneša, Lipovica, Mavre Bauera, Mlinarska, Prkos, Psunjska, Silvija Strahimira Kranjčevića, Antuna Branka Šimića, Svetog Vinka i Vinogradska.

56. Biračko mjesto broj 12: Prognaničko naselje “Kovačevac”, Upravna zgrada bb na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju Kovačevac i Slavonskoj ulici .

57. Biračko mjesto broj 13: Područna škola “Ljupina” na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju Ljupina.

58. Biračko mjesto broj 14: Društveni dom Prvča bb na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju Prvča i Ulica Seged.

Related Post