Gabrijela Mahovlić izabrana za predsjednicu ogranka HDS-a S.P. Selo

709 0

Autorica Višnja Mikić

STARO PETROVO SELO – U subotu, 1o.travnja, u Starom Petrovom Selu održan je izvanredni Sabor HDS –a, ogranka Staro Petrovo Selo. Zbog epidemioloških mjera sabor je održan putem video poziva i telefonskim glasovanjem.

Izabrano je novo Predsjedništvo ogranka koje čine: Gabrijela Mahovlić, Filip Mandić, Sandra Gašparović, Leopold Mikić, Bernarda Špoljarić, Matija Španić i Vlado Hruban.

Birano je i vodstvo ogranka: predsjednica je Gabrijela Mahovlić, podpredsjednik Filip Mandić, tajnica Sandra Gašparović.

Related Post