GRAĐEVINSKA TVRTKA „STRMAC „ U STEČAJU

1784 0

Rješenjem Trgovačkog suda od 6.rujna 2013. godine otvoren je stečajni postupak nad dužnikom STRMAC d.d. Nova Gradiška.

NOVA GRADIŠKA, 15. srpnja 2014. – U postupku stečaja nad dužnikom STRMAC d.d, Trgovački sud u Slavonskom Brodu

na prijedlog stečajnog upravitelja riješio je prodati nekretnine nekad ugledne novogradiške građevinske tvrtke.

 

Uz odgovarajuću primjenu propisa o ovrsi, prodaju se slijedeće nekretnine:

 

1. Nekretnine upisane u zk.ul.3403 k.o. Nova Gradiška, označena sa:

kč.br. 2590/1, mehanička radiona i industrijsko dvorište površine 8309m2

kč.br.2590/2, proizvodnja betonskih proizvoda površine 9274m2,

kč.br 2590/3, put u ul.Grgura Ninskog površine 634m2

zajedno sa infrastrukturom i objektima koji su bez građevinske i uporabne dozvole i bez podnijetih zahtjeva za legalizaciju.

Ukupno utvrđena vrijednost navedenih nekretnina iznosi 6,598.120,00 kn.

Na navedenim nekretninama postoje upisana slijedeća založna prava u korist razlučnog vjerovnika SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. Split, radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od 800.000,00 kn uvećano za kamate, naknade i troškove, novčane tražbine u iznosu od 4,500.000,00 kn uvećano za kamate, naknade i troškove, novčane tražbine u iznosu od 320.000,00 EUR-a obračunato po kupovnom tečaju banke važećeg za EUR na dan korištenja kredita, uvećano za kamate, naknade i troškove i za korist razlučnog vjerovnika RH Ministarstvo financija Porezna uprava PU Slav.Brod, radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od 984.098,05 kn s pripadajućim kamatama i troškovima.

 

2. Nekretnine u selu Bodegraj upisane u zk.ul.644, k.o Bodegraj, označene sa:

– kč.br. 1K/2 kuća br. 168 i dvorište u Bodegraju, površine 196 čhv,

– kč.br. 183/1 voćnjak kod kuće u Bodegraju, površine 301 čhv,

– kč.br. 183/2 put kod kuće u Bodegraju, površine 77 čhv,

– kč.br. 186/2 vrt potkućnica u Bodegraju, površine 460 čhv,

– kč.br. 186/8 vinograd potkućnica u Bodegraju, površine 257 čhv,

– kč.br.202/1 oranica u Donjim vinogradima, površine 828 čhv,

– kč.br. 389/11 oranica Groblje u gornjim vinogradima, površine 463 čhv,

Za kuću i dvorišnu zgradu na čk.br. 1K/2 ne postoji građevinska dozvola, a nije podnesen zahtjev za legalizaciju, niti za energetski certifikat.

 

Ukupno utvrđena vrijednost svih nekretnina upisanih u zk.ul. 644 k.o Bodegraj iznosi 436.817,00 kn.

 

Na navedenim nekretninama postoje upisana slijedeća založna prava za korist razlučnog vjerovnika KAMEN-INGRAD d,d,u stečaju Velika, radi osiguranja novčane tražbine u iznosu 350.000,00 kn s ugovorenom kamatom, naknadama i troškovima, za korist RH Ministarstvo financija Porezna uprava PU Slav.Brod radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od 984.098,05 kn s pripadajućim kamatama i troškovima.

 

Nakon pravomoćnosti ovog rješenja stečajni sudac će zaključkom odrediti način i uvjete prodaje, a u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Novoj Gradiški u navedenim zk. ulošcima, određuje se upis zabilježbe ovog rješenja. 

 

 

Kako razlučni vjerovnik Splitska banka d.d.Split nije pokrenula postupak ovrhe na nekretnini radi prisilnog namirenja, a vjerovnici Kamen-ingrad d.d,u stečaju Velika i RH Ministarstvo financija PU Slav.Brod su odustali od provođenja ovrhe i zatražili prodaju i namirenje u stečajnom postupku, stečajni upravitelj je predložio da se nekretnine izlože prodaji uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi.

Nakon što ovo rješenje postane pravomoćno, stečajni sudac Vesna Vukelić će posebnim zaključkom utvrditi način i uvjete prodaje.

 

Related Post

ZAPOŠLJAVANJE MLADIH

Autor - 29/04/2012 0
NOVA GRADIŠKA, 29. travanj 2012. – Završna konferencija projekta „Integrirani sustav zapošljavanja mladih u Brodsko-posavskoj županiji“ održana je u Industrijskom…