HSLS DAJE PODRŠKU

1391 0

Hrvatska socijalno-liberalna stranka daje punu podršku Hrvatskom liječničkom sindikatu i Hrvatskom strukovnom sindikatu medicinskih sestara – medicinskih tehničara u njihovim zahtjevima i nastojanjima da se izbore za adekvatan

materijalni status i primjerene uvjete rada liječnika i medicinskih sestara – medicinskih tehničara za opći benefit svih u sustavu zdravstvene zaštite, kako zaposlenih u sustavu zdravstva tako i pacijenata.

 

Apeliramo da Vlada i sindikati sjednu zajedno i obnove pregovore. Ne vidimo niti jedan razlog da se ne usuglase oko sadržaja predloženog novog kolektivnog ugovora od strane sindikata budući da se pravomoćna sudska odluka o ništavnosti starog kolektivnog ugovora a na koju se ministar stalno pozivane odnosi na sadržaj kolektivnog ugovora već na proceduru njegovog donošenja.

 

Držimo kako se dosadašnji tijek pregovora između predstavnika Ministarstva zdravlja i predstavnika sindikata zaposlenih u sustavu zdravstva odvijao u neuvažavanju svih socijalnih partnera. HSLS je protiv diskriminacije u javnom sektoru jer ne može se jednom dijelu zaposlenih u javnom sektoru plaćati prekovremeni rad a drugom dijelu to pravo uskratiti.

Ministar zdravlja bi trebao znati kako su se kod donošenja državnog proračuna za 2013. godinu planirala sredstva za plaće zaposlenih u zdravstvu sukladno tada važećem kolektivnom ugovoru. U HSLS-u držimo kako je štrajk medicinskih djelatnika tek apel kako za njihova materijalna prava i uvjete rada tako i u konačnici za očuvanje i podizanje kvalitete i standarda zdravstvene zaštite i zaštitu javnog zdravstva.

 

Predsjednica Odbora za zdravstvo

dr. Linda Rossini Gajšak

Related Post

MLADI LIBERALI

Autor - 16/10/2013 0
U Zadru je od 11. – 13. listopada 2013., u suradnji sa Zakladom Friedrich Naumann, održana IV. akademija Mladih hrvatskih…

HSLS PREDLAŽE

Autor - 13/11/2013 0
Na konferenciji za novinare održanoj 11. studenog 2013. godine u HSLS-u o teritorijalnom ustroju Republike Hrvatske govorili su Josip Budimir…

HSLS UPOZORAVA

Autor - 19/12/2013 0
Hrvatska Vlada ne želi ukinuti besmislene županije, tristotinjak besmislenih općina i zatvoriti desetine neučinkovitih državnih agencija, ne želi smijeniti nesposobne…