Kako umanjiti štete u elemntarnim i drugim nepogodama

925 0

SLAVONSKI BROD, 1. travanj 2011. – U organizaciji županijskog Stožera zaštite i spašavanje jučer i danas održana je edukacija članova Stožera ZiS-a, zapovjedništva Civilne zaštite i Vatrogasnog zapovjedništva. Cilj edukacije, koja je imala i svoj praktični pokazni dio u kojem je simulirana krizna situacija s ljudskim žrtvama i materijalnim posljedicama, je poboljšati komunikaciju između pojedinih institucija, kao i prema široj javnosti, te tako smanjiti vrijeme reakcije. Raspravljalo se kako poboljšati krizni menadžment koji u kombinaciji s operativnim snagama i infrastrukturom mora funkcionirati brzo i efikasno, te kako skratiti vrijeme donošenja odluka. Zaključeno je da osnovna zadaća kriznog plana mora biti uspostavljanje procedura i protokola za upravljanje katastrofama, unaprijeđenje kapaciteta organizacija i službi da rade učinkovito, te usklađivanje količine opreme, materijala i ljudskih kapaciteta. Načelnik Stožera Davor Vlaović u svom uvodnom izlaganju naglasio je potrebu za ovakvim edukacija u cilju povećanja spremnosti za reagiranje u kriznim situacijama imajući u vidu svjetske katastrofe kojima smo svjedoci.

Related Post