MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE: Na snazi posebne mjere suzbijanja i širenja ptičje gripe

982 0

ZAGREB – Zbog pojave visoko patogene influence ptica podtipa H5N8 na farmi tovnih purana na području Koprivničko-križevačke županije, na zaraženom i ugroženom području na snazi su posebne mjere u svrhu suzbijanja te sprječavanja unosa bolesti u gospodarstva koja drže perad, kao i širenja bolesti u slučaju njezine pojave. Posebne mjere određene su Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na zaraženim i ugroženim područjima Republike Hrvatske (Narodne novine broj 130/20).

Na temelju članka 14. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine, broj 82/13, 148/13 i 115/18) Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane odredila je zaražena i ugrožena područja na kojima se provode posebne mjere sprječavanja širenja bolesti.

Zaraženim područjem u Koprivničko-križevačkoj županiji određuju se:

         Koprivnički Bregi i Jeduševac u općini Koprivnički Bregi,

         Plavšinac, Delovi, Vlaislav i Novigrad Podravski u općini Novigrad Podravski, i

         Hlebine u općini Hlebine.

Ugroženim područjem određuju se:

a)      u Koprivničko- križevačkoj županiji naselja:

          Bakovčica, Koprivnica, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec, Starigrad i Štaglinec u općini Koprivnica,

          Gabajeva Greda u općini Hlebine,

          Drnje u općini Drnje,

          Molve, Molve Grede, Čingi – Lingi i Repaš u općini Molve,

          Glogovac u Koprivničkim Bregima, naselja Ždala, Gola, Gotalovo, Novačka i Otočka u općini Gola,

          Donje Zdjelice, Miholjanec, Hampovica i Virje u općini Virje,

          Sigetec, Komatnica i Peteranec u općini Peteranec,

          Đurđevac u općini Đurđevac,

          Borovljani, Javorovac i Srdinac u općini Novigrad Podravski,

          Gornja Velika u općini Sokolovac i

          Novo Virje u općini Novo Virje.

b)      u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji naselja Gornji Mosti, Donji Mosti i Srednji Mosti u općini Kapela

U svim navedenim naseljima na zaraženom i ugroženom području dodatno je propisano:

         obvezno zatvaranje i držanje sve peradi, uzgojene pernate divljači i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama;

         obvezno odvojeno držanje domaćih pataka i gusaka od ostalih vrsta peradi;

         zabranjena uporaba vanjskih spremnika vode za perad, uzgojenu pernatu divljač i ptice u zatočeništvu

         zabranjeno održavanje sajmova, izložbi, sportskih natjecanja te svih drugih okupljanja peradi, pernate divljači i ptica na tržnicama, priredbama i kulturnim događajima, uključujući letačka natjecanja ptica od jednog do drugog mjesta;

         obvezno osiguravanje i održavanje higijenskih uvjeta i biosigurnosnih mjera u svim objektima za uzgoj i držanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu;

         zabrana prometa žive peradi, uzgojene pernate divljači i ptica u zatočeništvu kao i  iznošenje gnoja, stelje ili korištene slame sa gospodarstava na kojima se drži perad.

U iznimnim slučajevima, otprema žive peradi može biti dozvoljena isključivo od strane nadležnog veterinarskog inspektora Državnog inspektorata i to samo ukoliko su ispunjeni uvjeti određeni Pravilnikom o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica (Narodne novine, broj 131/06).

U zaraženim i ugroženim područjima, ovlašteni veterinari obilaze gospodarstva na kojima se drži perad i ptice u zatočeništvu. Popisom se prikupljaju  podaci o broju i vrsti peradi i ptica u zatočeništvu, provodi se i zdravstveni pregled jata te se uzimaju uzorci u svrhu pretrage na influencu ptica. U tu svrhu posjednici su dužni pružiti sve potrebne informacije ovlaštenim veterinarima.

Skrećemo pažnju da su na čitavom području zemlje i dalje na snazi mjere propisane Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 127/20).

Influenca ptica je virusna bolest divljih ptica i domaće peradi. Od domaće peradi najčešće obolijevaju kokoši i purani, a u pataka i gusaka razviju se blagi simptomi bolesti. Divlje ptice koje žive uz vodu, poglavito divlje patke prirodno su otporne na bolest i ne pokazuju kliničke znakove oboljenja te predstavljaju rezervoar virusa i glavnu opasnost za širenje bolesti na domaću perad.

Klinički znakovi koji upućuju na influencu ptica:

         Perad je potištena, nakostriješena perja

         Značajan pad nesivosti i valivosti, ljuska jajeta loše je kvalitete

         Perad kašlje, šmrca i diše na otvoreni kljun,

         Uočava se oteknuće glave i vrata, kresta i podbradnjak poplave

         Pojava živčanih smetnji (grčevi, kretnje u krug, paraliza, otežano kretanje)

         Iznenadna uginuća bez kliničkih znakova bolesti.

Podsjećamo da su posjednici peradi dužni svakodnevno pratiti zdravstveno stanje peradi te obavezno prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja, promjenu ponašanja i uginuća peradi ili ptica u zatočeništvu nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji!

U slučaju pronalaska uginulih ili bolesnih divljih ptica, isto je potrebno odmah prijaviti najbližoj veterinarskoj organizaciji.

Related Post