Novogradiški ratni spomenar

1226 0

Nakon što su se postrojbe ZNG-e I MUP-a povukle ispred moćnijeg neprijatelja zapadno od magistralne ceste Stara Gradiška – Okučani i sa same magistralne ceste, nadvožnjaka kod Okučana, Dubovca i Kosovca, okupatorska vojska,

potpomognuta pješačkim formacijama četnika, martićeve milicije i srpskih dobrovoljaca, pokušava se probiti istočno od magistralne ceste i potisnuti branitelje bliže Novoj Gradiški.

Pod stalnom topničkom vatrom su naše postrojbe u Pivarama, Donjim Bogićevcima i Dragaliću. Neprijatelj organizira pješačke prodore uz pomoć tenkova i nastoji osvojiti nova područja. Naši branitelji hrabro se bore , ali ispred agresora, brojnijeg u ljudstvu i bolje naoružanog, a uz to potpomognutog topništvom i borbenim zrakoplovima, moraju se povući.

Tenkovska postrojba i četnici ulaze u Donje Bogićevce 21. rujna, odakle pojačavaju pritisak na Gorice znajući za njihovo iznimno strateško značenje za daljnji tijek rata, ne samo u Posavini, nego i na cijelom novogradiškom bojištu. Do Dragalića agresor se pokušava probiti iz smjera autoceste. Višecjevni bacači i haubice iz neprijateljskih uporišta na bosanskoj obali Save na meti imaju Novu Gradišku i sva sela koja se nalaze na crti bojišnice koju drže naši borci.

Pripadnici Samostalnog vatrogasnog voda 21. rujna gase u Novoj Gradiški požare na četiri lokacije. Na vatrogasce se puca iz snajpera. Narednog dana, 22. rujna vatrogasni vod gasi požar u prostorijama i skladištu Crvenoga križa na Cvjetnom trgu, te poslovnoj zgradi i skladištu trgovačkog poduzeća «Trgopromet». Za vrijeme gašenja požara proširena je dezinformacija da u Novu Gradišku ulaze neprijateljski tenkovi.

Nakon povlačenja naše snage se konsolidiraju. Premoreni borci dobili su kratak predah, a postrojbe na bojišnici su popunjene braniteljima iz Požege i Slavonskog Broda. U rukama naših boraca sve je više moćnijeg naoružanja, što agresor itekako osjeća. Iako trpi velike gubitke u ljudstvu i tenkovima, zapovjedništvo neprijateljske vojske ne odustaje od namjere da se probije u Gorice i Dragalić.

U Novoj Gradiški se 23.rujna formira novo zapovjedništvo na čelu s Josipom Zvirotićem. Zadaća je novog zapovjednika da objedini sustav zapovijedanja svih postrojbi na bojištu, rukovodi borbenim djelovanjem i razradi plan obrane Nove Gradiške. Jedan od zadataka je izrada plana ofenzivnog djelovanja naših postrojba kako bi se agresor zaustavio, a Nova Gradiška obranila.

Neprijateljska vojska utvrđuje svoje položaje na potezu Donji Bogićevci-nadvožnjak preko autoceste. Stalno provocira otvaranjem vatre iz pješačkog oružja i tenkovskih topova. Gađaju Gorice, Visoku Gredu, Dragalić i Poljane, a tenkovskim topovima pucaju i po Novoj Gradiški.

Jake topničke snage agresor koncentrira uz desnu obalu Save od Bosanske Gradiške do Srpca. S tih neprijateljskih položaja pod vatrom iz teškog i lakog pješačkog oružja i minobacača su Mačkovac i Savski Bok, a prijeti se i Dolini i Orubici.

Koncem rujna neprijatelj napada na svim dijelovima zapadnoslavonskog bojišta. Istodobni napadi na postrojbe hrvatskih branitelja u novogradiškoj i novljanskoj Posavini te na području Lipika i Pakraca kazuju da je agresor na bojište doveo velike snage u ljudstvu i vojnoj tehnici.

U jeku stalnih napada neprijatelja u Novu Gradišku dolazi pukovnik Josip Mikšić s zadaćom da ustroji 121. brigadu Nova Gradiška.

Koncem rujna agresor nije mirovao ni na obroncima psunja. Povremenih sukoba bilo je oko Trnave i Medara. Zabilježeno je da su 28. rujna u 18,30 sati srpski zrakoplovi izbacili tri napalm bombe na Psunj, od kojih su dvije eksplodirale i zapalile šumu. Bombe nisu pogodile odašiljač HRTV. Pogodile su ga rakete ispaljene iz neprijateljskog helikoptera i tom prilikom ga neznatno oštetile.

Istoga dana u 22,30 sati dalekometnim neprijateljskim topništvom opet je napadnuta Nova Gradiška.

U Općoj bolnici sve je više ranjenika.

Posljednji su dani rujna. Na novogradiškom bojištu borbe se uglavnom vode na odstojanju uz povremene pokušaje neprijateljskih prodora. Očito je,neprijatelj se priprema za napade većih razmjera.

Related Post