OPĆINA OKUČANI: Otvoreno reciklažno dvorište vrijedno 4.4 milijuna kuna 

741 0

Tvrtka Sintagma održala završnu konferenciju projekta „Uspostava reciklažnog dvorišta na području općine Okučani“ za koji je Europska unija iz Kohezijskog fonda putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija dala 3.725.060,98 kuna

Autor Franjo Samardžić, Foto Mislav Sokić, Franjo Samardžić

 

OKUČANI, 15. rujna 2022.- Kako ističe općinski načelnik Aca Vidaković danas je za Općinu  Okučani i njeno stanovništvo  veoma značajan  dan. U Društvenom domu je Kristina Janaček  u ime tvrtke  Sintagma Consdalting  govorila  općinskim čelnicima, predstavnicima ustanova, učenicima  osnovne škole i djelatnicima  komunalne tvrtke  „Sloboština“ o značaju  pravilnog razvrstavanja  i prikupljanja  otpada i štetnosti koji otpad ima na  životni okoliš. Naglasila je značaj  koji otpad, pravilno razvrstan i prikupljen za recikliranje ima  kao materijalno dobro. 

 Upriličena je završna konferencija projekta „Uspostava reciklažnog dvorišta na području općine Okučani“ na  kojoj su  zadovoljstvo  završetkom projekta izrazili  općinski načelnik  Aca Vidaković i  direktor Komunalnog poduzeća „Sloboština“ Ivan Golub. Govorili su  o naporima koji su do sada uloženi u edukaciju stanovništva i  opremu nužnu za prikupljanje otpada, te potrebu   daljnjeg osvješćivanja stanovništva o otpadu kao velikom problemu ukoliko se pravilno ne  razvrstava i prikuplja. Posebno su  istaknuli napore koje treba ulagati u  edukaciju najmlađih, od djece u vrtiću do učenika osnovne škole. Smatraju da će  reciklažno dvorište  dati velik doprinos  svijesti o nužnosti pravilnog gospodarenja otpadom, te da će, kako se planira, doprinijeti da se količina  miješanog otpada u prvoj godini  sa sadašnjih 400 tona smanji za 50 tona. 

Prigodno je otvoreno reciklažno  dvorište  stanovništvu stavljeno na upotrebu. 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.452.424,69 kn, od kojih je 3.725.060,98 kn bespovratno, a sufinancira ih Europska unija iz Kohezijskog fonda putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, dok će razliku pokriti Općina Okučani iz vlastitih proračunskih sredstava. 

Predmetni projekt obuhvaća građenje i opremanje reciklažnog dvorišta na području općine Okučani, ograđenog prostora namijenjenog odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. 

U reciklažno dvorište Općine Okučani građani s cjelokupnog područja općine odvozit će svoj izdvojeno sakupljeni otpad. Građani će moći odložiti: otpadne papire i kartone, predmete od tvrde plastike, plastične folije i vreće, sve vrste guma, sve vrste stakla, sve vrste metala, odbačenu obuću i odjeću, otpadni tekstil, drveni otpad, glomazni otpad, otpadnu keramiku i porculan, ostatke boja i lakova te njihovu ambalažu, fluorescentne cijevi i ostala svjetleća tijela, otpadne baterije i akumulatore, elektronički i informatički otpad, stara motorna i jestiva ulja i dr.

Osim izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta, projekt obuhvaća i provedbu informativno-obrazovnih aktivnosti te promidžbu i vidljivost projekta koje će Općina Okučani provoditi s ciljem informiranja mještana o projektu i poticanja na odvojeno odlaganje otpada ukazivanjem na prednosti takvog odlaganja i pozitivnom utjecaju na zdravlje i okoliš kao i na uređenost i privlačnost destinacije. 

Mještani će o projektu biti informirani putem medija i mrežnih stranica Općine Okučani, letaka, lokalnih tiskanih medija, te kroz edukativne aktivnosti kroz koje će se predstaviti način funkcioniranja reciklažnog dvorišta, pravilan načina postupanja s otpadom i vrstama otpada koji će se u reciklažnom dvorištu moći odložiti.

Projektom “Uspostava reciklažnog dvorišta na području Općine Okučani”, Općina Okučani želi povećati udio odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjiti količine otpada koje će završiti na odlagalištima u skladu s načelima kružnog gospodarstva i održivog gospodarenja otpadom.

Related Post