OPĆINA NOVA KAPELA

949 0

NOVA KAPELA – Hrvatske vode u suradnji s Općinom Nova Kapela izgradile su dva mosta u Sičama. Naime, razlog izgradnje ta dva mosta je što su se dosadašnji cijevni propusti više puta godišnje „štopali“ te se je nivo vode kanalima

uzvodno od dosadašnjih mostova naglo povećavao. Samim time voda je činila veliku materijalnu štetu na intenzivno obrađenim poljoprivrednim površinama toga područja.

 

Općina Nova Kapela i Hrvatske vode pripremaju novi projekt izgradnje mostova i pročišćenja zarasle kanalske mreže. (Općina Nova Kapela)

Related Post

OPĆINA NOVA KAPELA

Autor - 10/05/2016 0
NOVA KAPELA – Hrvatski dom u Novoj Kapeli je nakon niza godina doveden u funkciju i koristi se za svatove,…

DAN OPĆINE NOVA KAPELA

Autor - 12/08/2010 0
Unatoč krizi uz potporu Županije nastavljeni svi projekti Voda potekla cjevovodom kroz Batrinu Novu Kapelu i Bili Brig NOVA KAPELA,…