OSOBNE ISKAZNICE, istekle nakon proglašenja epidemije, su i dalje VAŽEĆE!

593 0

Izmjenom Zakona, produžen je rok važenja i to na najduže 30 dana nakon dana proglašenja prestanka epidemije

S ciljem smanjenja fizičkih kontakata te zaštite građana i službenika koji provode upravne postupke u policijskim upravama i policijskim postajama, Hrvatski sabor je 7. travnja 2020. godine po hitnom postupku donio Zakon o dopunama Zakona o osobnoj iskaznici (NN 42/20).

Izmjenom navedenog Zakona, osobnim iskaznicama isteklima za vrijeme epidemije u Republici Hrvatskoj produžen je rok važenja i to na najduže 30 dana nakon dana proglašenja prestanka epidemije.

Kako prestanak epidemije u Republici Hrvatskoj još uvijek nije proglašen, skrećemo pažnju građanima, ali i svim institucijama i pravnim osobama u Republici Hrvatskoj koje za potrebe svojeg poslovanja traže uvid u javne isprave građana, da su osobne iskaznice, istekle nakon proglašenja epidemije 11. ožujka 2020. godine, I DALJE VAŽEĆE.

Osim Zakona o dopunama zakona o osobnoj iskaznici, Hrvatski sabor je 7. travnja 2020. godine po hitnom postupku donio i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana.

Na sjednici Vlade predstavljene novine vezane uz Zakon o strancima te izmjene i dopune Zakona o osobnoj iskaznici

Zakon o osobnoj iskaznici

Sukladno Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje, koja je stupila na snagu 1. kolovoza 2019. godine, a primjenjuje se  u svim državama članicama od 2. kolovoza 2021. godine, napravljene su izmjene i dopune predmetnog zakona, od kojih je najvažnije istaknuti da se propisuje da će osobne iskaznice na posebnom čipu sadržavati biometrijske identifikatore nositelja osobne iskaznice, odnosno prikaz lica i dva otiska prstiju u digitalnom obliku.

Također, izmijenjena je i dobna granica za izdavanje osobnih iskaznica koje se izdaju bez roka važenja, odnosno trajno, na način da je dobna granica sa navršenih 65 podignuta na navršenih 70 godina starosti. Za građane do navršenih 70 godina osobne iskaznice će se izdavati s rokom važenja 5 godina kao i sada.

Propisana je i obveza povlačenja iz uporabe osobnih iskaznica izdanih bez roka važenja koje ne zadovoljavaju minimalne sigurnosne standarde definirane Uredbom te se izgled osobne iskaznice mijenja na način da će osobna iskaznica na prednjoj strani sadržavati dvoslovnu oznaku Republike Hrvatske otisnutu u negativu u plavom pravokutniku okruženu s 12 žutih zvjezdica.

„Osim izmjena, koje su napravljene radi usklađivanja s Uredbom, predloženim izmjenama i dopunama zakona omogućilo bi se korištenje elektroničke osobne iskaznice i na mobilnim uređajima, a ne samo na osobnim računalima kao do sada. Dakle, daje se mogućnost građanima da mogu pristupati elektroničkim uslugama te pravovaljano elektronički potpisivati dokumente korištenjem mobilnih telefona ili tableta. Bitno je za naglasiti da korištenje odgovarajućeg programskog rješenja za pokretne uređaje građani neće dodatno plaćati“, zaključio je ministar Božinović te dodao kako se ovim izmjenama također propisuje obveza osobama koje su navršile 16 godina života i kojima je sud u izvanparničnom postupku dopustio sklapanje braka sukladno odredbama Obiteljskog zakona, te su sklopile brak, da moraju ishoditi osobnu iskaznicu, ako imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je spomenute prijedloge zakona te ih upućuje Hrvatskom saboru na prvo čitanje.

Related Post