PPK NOVA GRADIŠKA – VELIK INTERES ZA SJETVU PIVSKOG JEČMA

904 0

NOVA GRADIŠKA, 12. rujna 2010. – Unatoč ovogodišnjem lošem urodu i kvaliteti pivskog ječma, kojima su uzrok izuzetno loše vremenske prilike i poplave, ove su jeseni kooperanti PP-kompleksa pokazali velik inters za sjetvu ove žitarice koju ova tvrtka ugovara za potrebe Tvornice slada Slavonija slad. Pivski ječam udomaćio se na slavonskim i

njivama u ostalim dijelovima Hrvatske. Bila je to i želja PPK i Slavonija slada, koji su u svojim poslovnim politikama namjeravaju da u što veći količinama namire potrebe za pivskim ječmom Slavonija slada namire s domaćih njiva. – U tijeku je ugovaranje pivskog ječma sa kooperantima. S obzorom na ovu godinu, koja je bila jeda od najlošijih godina, od kada ugovaramo sjetvu pivskog ječma, čak i od sušne 2003. godine, iznenađujuće je velik je inters kooperanata. To znači da oni nisu donosili odluku o sjetvi samo na temelju rezultata u ovoj godini, u kojoj je urod bio katastrofalno loš. Interes je takav da nismo sigurni hoćemo li moći svima udovoljiti jer smo već sada premašili plan sjetve. Nasojat ćemo im udovoljiti kako bi bili zadovoljni – kaže Franjo Tutić (slika desno), direktor PP-kompleksa.

PP- kompleks godinama ugovara proizvodnju po već poznatim uvjetima što daje sigurnost koperantima. Beskamatno kreditira sjeme i repromaterijal, uz malu kamatu koja se plaća na umjetna gnojiva, a koperanti svoju obvezu namiruju ječmom nakon žetve. Cijena pivskog ječma vezana je za tržišnu cijenu pšenice, a isplata je odmah nakon predaje ječma. U odnosu na cijenu pšenice PPK uvećava cijenu pivskog ječma, ovisno o sorti. Cijena baruna uvećava se za 5, vanesse i mimbase za 15 i jarog ječma za 20 posto.

PP-kompleks će ove jesni ugovoriti sjetvu ozimih sorta pivskog ječma na 6.000 hektara, a na proljeće još 2.500 hektara jarog pivskog ječma.

  

Related Post

RAZLOG ZA ZADOVOLJSTVO

Autor - 23/09/2015 0
Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina pohvalio je rezultate poslovanja novogradiške podružnice koji su omogućili da se obnovi zgrada izgrađena 1913. godine…