PRENOSIMO IZ NG GODIŠNJAKA: U Općini Dragalić 2021. godina ostat će zapamćena po otvaranju dječjeg vrtića 

831 0

Piše: Zvonimir Karlik, općinski  načelnik

   

Poštovani mještani svih naselja naše Općine, kao što je i uobičajeno na kraju svake poslovne godine, prigodom izdavanja Novogradiškog godišnjaka, osvrnut ću se na proteklo razdoblje. 

Općinska uprava radila je u skladu sa usvojenim programima, donesenim proračunom i ukazanim izvanrednim potrebama. Uz redovite aktivnosti održavanja tzv. hladnog pogona, održavanje i dograđivanje javnih površina i javnih objekata i održavanje groblja, nastavili smo  financiranje aktivnosti svih udruga, dodjelu  pomoći za novorođenče i  pomoći roditeljima za nabavku radnih bilježnica i didaktičkog materijala za učenike 1.-8. razreda osnovne škole i sufinanciranje prijevoza. Nije  izostala ni podjela poklon paketića u povodu blagdana, a  organizirali smo obilježavanje prigodnih datuma bitnih za Općinu. Sve navedeno pripada u redovne programe.

   I u 2021. godini smo uspjeli privući dio sredstava iz fondova, temeljem provedenih javnih poziva za sredstva namijenjena razvoju lokalnih zajednica. Kroz nastavak izgradnje vodoopskrbe naselja Poljane uložili smo dodatnih 499.000 kuna i izveli radove završne faze. Na taj smo način gotovo u potpunosti dovršili projekt i  time  stvorili preduvjete za prve kućne priključke za stanovnike Poljana. Za ovaj projekt  200.000 kuna  su sredstva RH,  299.000 kuna  naša izvorna sredstva.

Uz osiguranih 375.000  kuna iz državnog proračuna i naših  250.000 kuna osigurali smo 635.000 kuna  i raspisali natječaj za dovršenje izgradnje vodoopskrbe naselja Donji Bogićevci. Time smo se približili završetku ukupnog projekta vodoopskrbe cijele općine. Naime, sa dovršenjem izgradnje vodoopskrbe u spomenuta dva naselja, vodoopskrba u svih šest naselja je u potpunosti završena. Time smo omogućili svim stanovnicima naše Općine  da se priključe na opskrbu pitkom vodom.

Putem natječaja Fonda za zaštitu okoliša nabavili smo plave i žute kante za odvojeno prikupljanje otpada, koje smo podjelili krajem godine, sukladno popisu domaćinstava koja imaju potpisan ugovor za tvrtkom Odlagalište d.o.o. za odvoz komunalnog otpada. Vaš doprinos zaštiti okoliša i urednosti naših naselja očitovati će se kroz spremnost za odvajanjem otpada u vlastitom domaćinstvu. Dajmo svatko svoj mali doprinos kako bi svima bilo ljepše.

Dječje igralište u naselju Mašić dovršeno je i stavljeno u funkciju za najmlađe stanovnike ovog naselja, a društveni dom opremljen je dodatno sa posuđem za 100 osoba. Za potrebe naselja Poljane projektirana je zgrada novog društvenog doma. Ishođenjem građevinske dozvole dolazimo u poziciju za kandidiranje projekta prema nacionalnim i sredstvima EU-e.

U naselju Gorice dovršena je izgradnja nove mrtvačnice, uređeni su    prilaz i plato za ispraćaj pokojnika, te stvoreni preduvjeti za priključak ovog objekta na električnu energiju i nabavku hladnjaka.

Tijekom 2021.godine dovršene su aktivnosti na zamjeni starih rasvjetnih tijela javne rasvjete kroz sva naselja  u općini, a kroz naselja Mašić i Medari dodana su rasvjetna tijela na svakih 30 metara razmaka, čime smo najprometniju prometnicu u našoj općini, dodatno osvijetlili sa ciljem povećanja sigurnosti sudionika u prometu, kako naših građana, tako i građana u tranzitu. Tim projektom kvaliteta osvjetljenja prometnica i naselja je povećana, dok je potrošnja električne energije smanjena za više gotovo 55%, a održavanje javne rasvjete u sljedećih sedam godina riješeno iz garantnog roka na rasvjetna tijela.

Kao što sam pisao i u prethodnim Godišnjacima, još 2018.godine kandidirali smo se na raspisani natječaj APPRR-a, na Mjeru 7 za izgradnju dječjeg vrtića za područje Općine Dragalić.23.studenog 2018. godine donesena je Odluka APPRR-a  o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu, kojom je naš projekt za izgradnju dječjeg vrtića  ocjenjen  pozitivno. Ovom odlukom procijenjeni iznos potpore bio je 4.057.683,59 kuna. Vrtić je izgrađen. Radovi su završeni krajem 2020.godine, a u proljeće 2021.godine obavljen je tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola. Nakon podnesenog zahtjeva za izdavanje Rješenja o početku obavljanja djelatnosti, povjerenstvo zaduženo za pregled i utvrđivanju ispunjenih uvjeta, početkom studenog 2021.godine izdalo pozitivno mišljenje i potpisan je dokument koji je omogućio početak rada Dječjeg vrtića „Žabica“ u Dragaliću. 

Izgradnju dječjeg vrtića  smatram još jednim velikim uspjehom. Uspjeli smo izgraditi i privesti svrsi objekt kakvog ova mala zajednica nikada u svojoj povijesti nije imala. Koristim priliku da se  zahvalim svim općinskim vijećnicima, svim suradnicima, svim građanima naše Općine, na potpori, na razumijevanju i strpljenju. Zahvaljujem se hrvatskoj Državi, njenim institucijama, koje su pokazale razumijevanje za naše potrebe i brigu za naše najmlađe. Bez pomoći resornog ministarstva i njegove  Agencije, ovaj projekt ne bi ugledao svjetlo dana. Još jednom, ovako javno, iskazujem svoju zahvalnost, svim institucionalnim akterima: Državi, Ministarstvu, Agenciji, Županiji i Općinskom vijeću. Hvala svima.

Naravno, nastaviti ćemo sa izgradnjom komunalnih projekata, kao i uvijek, vodeći računa o fiskalnom kapacitetu Općine i zakonskim regulativama, pokušavajući privući što više sredstava iz ministarstava, javnih poduzeća, EU fondova i regionalnog proračuna.

Očekuje nas u budućnosti izgradnja kanalizacijskog sustava za naselja Mašić i Medari. Nalazimo se pred raspisivanjem natječaja. Očekuje nas početak izgradnje prostora za općinsku zdravstvenu  ambulantu, za koju je projekt u fazi ishođenju dozvole za građenje. Očekuje nas konačno i nastavak realizacije projekta školsko-sportske dvorane uz OŠ Dragalić. Na ishođenju potvrde glavnog projekta je i uređenje centralnog  općinskog trga u Dragaliću. Potrebno je osigurati prostor za općinsku knjižnicu iz postojećih kapaciteta i urediti prostor za općinsku upravu. Svi ti projekti uz sve one koji su još u idejnim fazama, poput projektiranja kanalizacijskih sustava u ostalim naseljima, projektiranja objekata za potrebe osiguranja prostora za društveni život u naseljima u kojima nema takvog sadržaja, odnosno u kojima još uvijek stoje ostaci nekadašnjih prostora devastiranih ratnim djelovanjem. Sve to proizlazi iz svakodnevnih potreba svih naših građana, a na nama u Općinskoj upravi je da u skladu sa kapacitetima kojima raspolažemo osiguramo plansku i prioritetnu realizaciju svega navedenoga.

Nakon ovog kratkog rezimea ovogodišnjih aktivnosti, želim vam puno  sreće i zdravlja, kako svakom osobno, tako i vašim obiteljima, susjedima, prijateljima i rođacima, u sljedećoj Novoj 2022.godini. Borite se i dalje sa životnim izazovima, ne budite razočarani ako ne uspijete u svemu što ste naumili. Kao što vas svaki puta zamolim, to ću učiniti i ovaj put. Molim vas da vjerujete u ovu Općinsku upravu, jer mi se trudimo u skladu sa vlastitim mogućnostima, znanjima i sposobnostima. Ponekad uspijemo više, ponekad manje, ponekad i ne uspijemo, ali tko je taj koji u svemu uspije? Isto tako želim vam reći, budite ponosni na sve ono što smo do sada zajednički napravili. 

Na kraju, zahvaljujem vam na potpori koju ste mi po peti puta dali na lokalnim izborima, kao i uvijek moja vjera u vas je jednaka vašoj vjeri u mene. Neka nas sve skupa posluži zdravlje kako bismo zajednički iznijeli sve ove nabrojane projekte i planove, kako bismo ovu našu malu zajednicu podigli na razinu koju ona i zaslužuje. Samo suradnja i potpora, kako dosadašnjih saziva Općinskog vijeća, tako i aktualnog saziva, uz podršku svih građana naše Općine i doprinos svakog dobronamjernog pojedinca, vodit će nas naprijed i uspjeh neće izostati.

S poštovanjem, vaš načelnik.

Related Post