PRENOSIMO IZ NOVOGRADIŠKOG GODIŠNJAKA: Hvalevrijedne aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa

1166 0

Pod predsjedanjem Zrinke Ferenčine 27. rujna 2017. godine održana je redovna Skupština  Gradskog društva Crvenog križa Nova Gradiška. Bilo je razloga za zadovoljstvo jer su u  2017. godini s uspjehom  provedene brojne  redovne aktivnosti iz djelokruga rada Crvenog križa, koje su  nastavljene i u 2018. godini.  Kako je zaključeno, zadovoljni   mogu biti  i  svi  građani u potrebi,  korisnici  usluga  socijalnih programa.

Nakon što je izvješće o radu, financijsko i izvješće Nadzornog odbora  razmotrio i prihvatio  Odbor, jednoglasno je to učinila i Skupština.

Pohvale je dobilo 5 zaposlenih djelatnika  koji su  radili na provedbi  programa  i oko 60 volontera  koji su se povremeno prema potrebi uključivali u aktivnosti Crvenog križa.

Uz organiziranje  mreže i članstva  CK, značajne aktivnosti su bile prihvat i distribucija  humanitarne pomoći, aktivnosti službe traženja i zdravstvene aktivnosti koje  obuhvaćaju  dobrovoljno darivanje krvi, organiziranje i provođenje  tečajeva prve pomoći, zdravstveno-odgojni rad i rad s mladeži Crvenog križa.

Koliko su  značajni prihvat i distribucija  humanitarne pomoći kazuje podatak da je  u prvih šest mjeseci ove godine Gradsko društvo CK  skrbilo za 2.361. korisnika, koji su potporu dobivali po utvrđenim kriterijima.  Radi se o starcima  i kućanstvima  koji primaju zajamčene minimalne naknade, osobama starijim od 65 godina u  samačkim i  dvočlanim kućanstvima, samohranim roditeljima  i obiteljima s troje i više djece.  Treba dodati da su organizirane i sabirne akcije „Solidarnost na djelu“.

Jednom od  najznačajnijih aktivnosti smatraju se  aktivnosti vezane za  dobrovoljno darivanje krvi. Trena stoga dodati da je Crveni križ  glavni čimbenik  u organiziranju, promidžbi i  okupljanju  dobrovoljnih darovatelja krvi. Neizostavna aktivnost je  na  organiziranju i popularizaciji prve pomoći, kao i rad Savjetovališta za borbu protiv ovisnosti.

Aktivna je i Služba traženja, a nova aktivnost  su pripreme Interventnog tima  za djelovanje u katastrofama.  Sve ove, ali i druge aktivnosti koje provodi Gradsko društvo CK Nova Gradiška  hvale   vrijedne su  aktivnosti  koje na temelju načela i postavljenih zadataka  u skladu misije i principa Međunarodnog  pokreta Crvenog križa, Crvenog  polumjeseca i Hrvatskog Crvenog križa  doprinose  boljitku života građana, posebno građana u potrebi.

Skupština je usvojila i rebalans  financijskog plana za ovu godinu  koji je prihodovnoj i rashodovnoj strani  povećan  za gotovo 200 posto, a razlog je, kako je obrazložio  ravnatelj Franjo Pavlović, projekt „Zaželi“ u kome je  na dvije godine  zaposleno 45 žena  sa područja općina Davor, Vrbje i Dragalić, koje  skrbe o 260  starijih osoba.

Skupština je usvojila  program rada i financijski plan za 2019. godinu  bez nekih većih razlika u odnosu na 2018. godinu.

Ravnatelj  Franjo Pavlović  istaknuo je dobru suradnju sa Gradom Nova Gradiška i Brodsko-posavskom županijom.

Related Post