REAGIRANJE GRADONAČELNIKA I PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA

1370 0

U cilju istinitog i objektivnog informiranja građana Nove Gradiške, želimo razobličiti zlonamjerne dezinformacije o „zaduživanju Grada putem odluke sa nepostojeće sjednice Gradskog vijeća od 11. travnja 2012. godine“, te bezočne napade tipa „SDP nije zločinačka organizacija, ali…“, objavljene 05.07.2012.godine na SBPLUS portalu.

 

Na žalost, propovjednici ove “vijesti” trebali bi znati stavke Gradskog proračuna – u ovom slučaju za 2012.g. – ili ih barem interpretirati istinito i u skladu sa usvojenim dokumentima.

U cilju zaštite interesa Grada i građana Nove Gradiške, dužni smo ukazati na najvažniji financijski dokument Grada, Proračun za 2012.g., koji je usvojen na 21. sjednici Gradskog vijeća od 27. prosinca 2011.godine i objavljen u „Novogradiškom glasniku“ br. 8/2011.

U tome dokumentu koji je usvojen zajedno s projekcijama proračuna za 2013. i 2014.g. “sporno”” zaduživanje u iznosu od 10 milijuna kuna navodi se izrijekom na str. 17 u čl. 1 i to kao zaduživanje u iznosu od 10 milijuna kn, u 2012.g., 2013. i 2014.g.

U rashodovnoj strani Proračuna, na str. 21. pod šifrom K100001 “KAPITALNI PROJEKT: RAZVOJNA AGENCIJA NOVA GRADIŠKA – IZGRADNJA PROIZVODNOG PARKA”, br. računa 42, planirano je zaduživanje u 2012.g. u iznosu od 9 milijuna kuna za građevinske objekte, proizvodne hale i infrastrukturu.

U rashodovnoj strani proračuna, na str. 22, pod šifrom K100002 “KAPITALNI PROJEKT: NERAZVRSTANE CESTE” nalazi se preostalih milijun kn (od ukupno predviđenog iznosa 1,88 milijuna kn) što zajedno čini “spornih” 10 milijuna kuna zaduženja za kapitalna ulaganja.

 

Također treba navesti kako se prema Zakonu o proračunu, čl. 87., “jedinica lokalne samouprave može zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njenog proračuna a koju potvrdi njeno predstavničko tijelo uz suglasnost Vlade a na prijedlog ministra financija.”

Dakle, Proračun Grada za 2012.g. je usvojen od strane predstavničkog tijela, zajedno sa planiranim zaduživanjem, za što je u konačnici dobivena i suglasnost Vlade i ministra financija.

 

Odluka od 11.04.2011. godine temelji se na usvojenom Proračunu za 2012. godinu i na Odluci o izvršenju proračuna za 2012. godinu (članak 17. stavak 2.) Dakle nije riječ o nikakvoj izmišljenoj sjednici Gradskog vijeća.

Treba dodati i to da je usvojeni Proračun Grada za 2012.g.i zaduživanje, za kojeg je glasovalo “ZA” 12 vijećnika a 6 ih je bilo “suzdržanih”, objavljen u „Novogradiškom glasniku” br. 8/2011 i nalazi se na službenim stranicama Grada Nova Gradiška te je dostupan svim građanima kao i onima koji falsificiranjem činjenica, zbog njima znanih razloga, nanose štetu programu razvoja Grada kao i čelnim ljudima gradske uprave.

 

Dušebrižnici, prema napisima u SBPLUS portalu, traže storniranje Odluke Vlade o davanju suglasnosti gradu Novoj Gradišci za zaduženje, što je apsurd.

 

Navodno su uputili i kaznenu prijavu Državnom odvjetništvu protiv tajnika Grada, Predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika Vukovića, za krivotvorenje odluka Gradskog vijeća.

 

Iz svega je jasno da postoje snage koje se protive razvoju Grada, izgradnji, ulaganju, otvaranju radnih mjesta. Očito je da pojedinci ne razumiju što znači ulaganje u razvoj infrastrukture, kao preduvjeta razvoja gospodarstva, koje jedino može stvarati nova radna mjesta. Na žalost, čini se kako je ovdje riječ o politikantstvu pojedinaca koji vode računa samo o svojim interesima, a ne o interesima Grada i građana Nove Gradiške.

 

Ovaj Grad i njegovi građani zaslužuju razvoj gospodarstva i zapošljavanje,a ne stagnaciju i odlazak mladih i obrazovanih ljudi. Zaslužuju otvaranje novih radnih mjesta, a ne povećanje nezaposlenosti, a mi, kao i ostali članovi SDP-a, nismo do sada bili I sigurno nećemo biti protiv razvoja svoga Grada.

 

U Novoj Gradiški, 06. srpnja 2012. godine

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Mirko Golovrški dipl.pedagog

 

Gradonačelnik Grada Nova Gradiška

Josip Vuković dipl.ing

 

U privitku:

Prilog I

Prilog II

 

PRILOG I


Na temelju izvoda iz diskusija vijećnika vidljivo je da se o zaduživanju itekako raspravljalo. Iz Zapisnika sa sjednice prilažemo samo dijelove rasprave o zaduživanju:

 

Z A P I S N I K

 

sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške održane 27. prosinca 2011. u Gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 1. ….

 

Točka 4. PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA NOVE GRADIŠKE ZA 2012. GODINU S PROJEKCIJAMA PRORAČUNA ZA 2013. I 2014. GODINU I ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA NOVE GRADIŠKE ZA 2012. GODINU

 

Mato Bilonjić (HDZ): …“ Što se tiče rashoda ima dobrih stvari, ali ipak se ne zna što se planira. Na stranici 7. kapitalni projekti – Razvojna agencija Nova Gradiška 10 milijuna, od toga – građevinski objekti – proizvodne hale i infrastruktura parka 8,900.000,00 kuna i 100.000,00 kuna projektna dokumentacija. Misli da bi trebali znati što se to planira u Industrijskom parku graditi sa tih 10 milijuna gradskog novca.“….

 

Dubravko Gubić (HDSSB):…“ Što se tiče zaduživanja Grada 10 milijuna kuna i hala u Industrijskoj zoni, o tome je bilo riječi i govora, ali sugestija i prijedlog HDSSB-a je da se većina tih projekata radi u što većem obimu putem javno-privatnog partnerstva kako bi se ostvarilo što više projekata i uspjelo to napraviti sa što manje novca.“….

 

Franjo Kikić (SDP):…“Razvojni je zato što Grad u 2012. godini za razvoj gospodarstva planira utrošiti iznos od gotovo 17,5 milijuna kuna s tim da 10 milijuna kuna planira izravno utrošiti za izgradnju infrastrukturnih razvojnih projekata, odnosno za izgradnju proizvodnih hala u Industrijskom parku i na taj način još više potaknuti i oživjeti gospodarstvo i investicije što bi u konačnici trebalo rezultirati novim zapošljavanjem, a samim time i podizanje životnog standarda građana Nove Gradiške, što je vjeruje svima u ovoj vijećnici zajednički interes.“…

 

Josip Vuković (SDP):…„Pojasnit ću pitanje hala.Do sada politikom Industrijskog parka i Grada napravljen je objekat BISC u kojem ima 12 prostora, to su više skladišni prostori nego što su prostori za nekakvu proizvodnju, jer nema ni prozora na tim prostorima, nema svjetla. Sada se pokreće nešto drugo. Definirali su zonu malog gospodarstva III sa parcelama od pet i pol tisuća kvadrata do šest tisuća kvadrata. Na tim parcelama se grade hale od 1.200 kvadrata rohbau sustava s mogućnošću proširenja do 2400 kvadrata. Svaki prostor pojedinačno, za taj dio već ima izuzetno puno zainteresiranih koji će preuzeti financiranje i sve ostalo oko tog dijela kapitalnih ulaganja.“

 

PRILOG II

 

Zajedno s usvajanjem Proračuna, usvojen je i sljedeći dokument:

 

Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške glasovanjem 12 «za», nitko «protiv», 6 «suzdržanih» članova Vijeća od glasovanja, temeljem članka 39. stavak 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08) i članka 34. stavak 1. alineja 5. Statuta Grada Nove Gradiške-pročišćeni tekst («Novogradiški glasnik», broj 5/09 i 6/10), donijelo je

 

O D L U K U

o izvršavanju Proračuna grada Nova Gradiška za 2012. godinu

 

KLASA: 400 – 06/11 – 01/07

URBROJ: 2178/15-03-01-11-1

 

(Odluka je prilog izvornom zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

 

Iz predočenih citata i odluka je vidljivo da nema mjesta objedama o neinformiranosti za planirano zaduživanje.

Related Post