SPORNA ODLUKA

1674 0

Predloženo je da Vlada RH donese odluku o stavljanju izvan snage Odluku o davanju suglasnosti Gradu Novoj Gradišci za zaduženje kod Hypo Alpe-Adria Bank d.d

 

Glasnogovornica Ministarstva financija, Sanja Bach, obavijestila nas je kako je Ministarstvo uprave 26. srpnja 2012. godine, konstatiralo da spornu Odluku Gradskog vijeća o zaduženju Grada nije donijelo Gradsko vijeće te da nije niti održana sjednica Gradskog vijeća dana 11. travnja 2012.

 

PREDMET: Stavljanje izvan snage Odluke o davanju suglasnosti Gradu Novoj Gradišci za zaduženje kod Hypo Alpe-Adria Bank d.d., Zagreb, traži se

 

Temeljem informacija koju smo dobili elektroničkim putem od Glavnog i odgovornog urednika Radija Nove Gradiške od 6. srpnja 2012. godine da je Odluka Gradskog vijeća o zaduživanju Grada Nove Gradiške od 11. travnja 2012. lažirana, Ministarstvo financija je 9. srpnja 2012. zatražilo mišljenje Ministarstva uprave te provođenje upravnog nadzora kako bi se utvrdila vjerodostojnost spomenute Odluke gradskog vijeća Grada Nova Gradiška .

 

Ministarstvo uprave, svojim dopisom KLASA: 403-01/12-01/01, URBROJ: 515-02-02/1-12-4, od 26. srpnja 2012. godine, konstatira da spornu Odluku Gradskog vijeća nije donijelo Gradsko vijeće te da nije niti održana sjednica Gradskog vijeća dana 11. travnja 2012.

 

Zakonom o proračunu (Narodne novine, br. 87/2008), u članku 87. stavku 1. propisano je da se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, a koju potvrdi njezino predstavničko tijelo uz suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija. Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 55/09 i 139/10), u članku 10. propisani su obvezni prilozi uz zahtjev za zaduživanje jedinice od koji je jedan i odluka predstavničkog tijela o zaduživanju.

 

Obzirom da je, u slučaju Grada Nove Gradiške, utvrđeno da Odluku o zaduživanju Grada Nove Gradiške KLASA: 400-06/12-01/01, URBROJ: 2178/15-01-12-1, od 11. travnja 2012. godine, nije donijelo Gradsko vijeće na svojoj sjednici, već je samo potpisana od osobe koja predstavlja to tijelo, predložili smo da Vlada Republike Hrvatske donese Odluku o stavljanju izvan snage Odluku o davanju suglasnosti Gradu Novoj Gradišci za zaduženje kod Hypo Alpe-Adria Bank d.d., Zagreb, KLASA: 403-01/12-01/04, URBROJ: 5030105-12-1 od 27. lipnja 2012. godine.

 

Napominje se da je Ministarstvo financija zatražilo poduzimanje zakonskih mjera prema odgovornim osobama grada Nova Gradiška.

Related Post

ZAKON O ORUŽJU

Autor - 05/11/2012 0
Policijska uprava brodsko-posavska upozorava građane na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i obveze građana koji posjeduju oružje