SVAKODNEVNA ODGOVORNOST: Gospodarenje otpadom uključuje i visoke moralne vrijednosti

1420 0

Autor Franjo Samardžić

NOVA GRADIŠKA, 22. lipnja 2019. – Prikupljanje, razvrstavanje i zbrinjavanje otpada aktualna je gradska tema, a bit će to i u narednom periodu, pogotovo kada počne razvrstavanje otpada na kućnom pragu.
Kako se već sada može zaključiti trebat će dosta edukacije građana i strpljenja onih koji otpad prikupljaju. Iako postoje zeleni otoci gdje se u kontejnere mogu odlagati papir, pet ambalaža, staklo i tkanine svjedoci smo prizora koji upućuju na nikad dosta edukacije pojedinaca. Uz kontejnere se odlaže i kabasti otpad, pretežito veća plastična ambalaža, a provaljuje se u kontejnere za odlaganje tkanine što je dio života i socijalne priče dijela građana. Uz to i u kontejnere se svašta odlaže pa čak, bilo je i takvih slučajeva, iznutrice od životinja.
Vjerujemo da će kampanja i edukacija koja se vodi probuditi svijest kod onog dijela građana koji otpadu, s kojim svakodnevno živimo, ne pridaje odgovarajući značaj, te da će i oni prihvatiti odgovornost za vlastiti otpad. Jer, uz materijalne koristi, razumno i odgovorno gospodarenje otpadom uključuje i visoke moralne vrijednosti.
Civilizirani život usklađen sa zahtjevima prirode ili održivim razvojem, polazi od odgovornosti za vlastiti otpad. Prema smjernicama Europskog savjeta za edukaciju i zaštitu okoliša ” Odgovorni odnos prema prirodi i uvažavanje propisanog reda mora se provoditi u svakom domaćinstvu, gospodarstvu, obrazovnom centru, seoskom i gradskom naselju.”

Related Post