„TKANICA TROBOJNICA“ – Radionica narodnog i kosovskog veza

718 0

DRAGALIĆ, 24. ožujak 2011. – Sinoć je u organizaciji Udruge „Trobijnica tkanica“ održana ove godine već treća radionica na kopjoj su se okupile koje već godinama svojim angažiranjem od zaborava čuvaju i obnavljaju kulturnu baštinu. Na prve dvioje žene su učile tehniku ukrašavanja stakla. Sinoć su se u Vatrogasnim domu u radionici okupile žene koje

žele obnoviti znanje ili, kao što je tos lučaj kod mlađih žena, naučiti savlati tehnike narodnog veza. Radionicu pod nazivom „Narodni i kosovski vez“ vodila je Verica Vrbanić. Žene su učile vesti kako se to nekada radili na prekrivačima, kuharicama i drugim recimo to tajko, vezenim opredmetima koji su ukaršavali kuću.

– Žene su pokazale interes da nauče vesti pa smo odlučile napraviti ovu radionicu. Članica sam udruge, volim to raditi, a i želja mi je da i mlade žene to zavole i da vezu u slobodnom vremenu. Ja kd to moghu sjedme pola sata vezem i odmorim se. Nekada se vezlo u jednoj boji, crnoj, plavoj, zelenoj i drugim bojama , sada se koriste sve boje. Za motive se snađem. Nešto nađem u knjigama, a nešto sama nacrtam. Ljudi imaju intzeresa za narodni vez. Iznedalila sam se na prošloj izliožbi , kada se razgledalo ali i kupovalo – kazala je Verica Vrbanić.

Zima je dugačka, sastrale smo se da ase družimo i da mlađe generacije žena nešto nauče. Danas smo organizitali radioniu starog narodniog veza . Važno je da kod žena ima interesa. Materijalne stvari su prolaznea ali uznanjenije. Koristimoga da obnovimo našu koluturnu baštinu koja je stradala u Domovuinskom radu. Imamo žena koje to znaju raditi i žena koje su svoje znanje voljne prenijeti mlađim genet’racijama koje će vjerojatno jednog dana to moći i unovčiti. Vidimo da je u Europi tradicija jako važna i da se vraćaju starijim zanatima i umjetrnostima i obnavljaju ih.

   

Related Post

DRAGALIĆ

Autor - 29/02/2012 0
DRAGALIĆ, 29. veljače 2012. – Članice Udruge „Trobojnica tkanica“ osam su godina u Dragaliću čuvarice narodne baštine. Od Đurđice Filipović,…