TRAŽI SE KUPAC ZA DI STJEPAN SEKULIĆ

782 0

NOVA GRADIŠKA, 24. ožujak 2014. – Trgovački sud u Slavonskom Brodu izlaže prodaji na sedamnaestoj javnoj dražbi nekretnine stečajnog dužnika D.I. STJEPAN SEKULIĆ d.o.o., Nova Gradiška.

 

Ukupna početna cijena za cijeli pogon Pilana – nekretnine i pokretnine je 10.430.985,68 kuna, a ukupna početna cijena imovine – nekretnina i pokretnina pogona Radinost 6.461.564,47 kuna. Nekretnina pogona Tvornica sada se nude po početnoj cijeni 11.535.135,16 kuna.

Ročište za sedamnaestu javnu dražbu određuje se na dan 9. travnja 2014. u 10,30 sati, sudnica 73/III, u Slavonskom Brodu, Trg pobjede 13.

 

Na sedamnaestoj javnoj dražbi nekretnine će se prodavati po cijenama koje su za 76 posto niže u odnosu na procijenjenu vrijednost, a 10 posto u odnosu na prethodnu dražbu.

Related Post