Uključivanje osoba oštećena sluha u demokraciju

948 0

12. rujan 2012. – Udruga gluhih i nagluhih osoba

početkom jeseni kreće u ”nove radne pobjede”. S prvim danom ovog mjeseca započeli smo provođenje projekta pod nazivom ”Uključivanje osoba oštećena sluha u demokraciju” (Involving hearing impaired people in democracy). Ovaj projekt je podržan od strane Britanske Ambasade (sjedište u Zagrebu), u okviru programa čiji je cilj jačanje demokracije i aktivnosti civilnog društva, te naročito jačanje demokratskog kapaciteta manjina.

 

Navedeni će projekt trajati narednih šest mjeseci, a provodit će ga Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška kao nositelj i koordinator projekta u suradnji sa udrugama gluhih i nagluhih osoba iz Slavonskog Broda, te iz Vinkovaca. Tako će se i aktivnosti; među kojima predavanje o osnovama političkog sustava RH i izbornog procesa, javna rasprava, edukativna predavanja i radionice, održavati na području dvije županije (Brodsko-posavska i Vukovarsko-srijemska), točnije tri grada- Nove Gradiške, Slavonskog Broda i Vinkovaca. Moramo napomenuti kako će se veći dio planiranih aktivnosti održati u našem gradu, kao i samo ”otvorenje” projekta, odnosno provođenje prve aktivnosti, o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.

 

Projekt ”Uključivanje osoba oštećena sluha u demokraciju” kroz navedene aktivnosti ima za cilj postići povećanje društvenog angažmana zajednice gluhih i nagluhih osoba; povećanje razine svijesti i tolerancije kod javnih institucija prema marginaliziranim društvenim skupinama, te informiranje lokalne zajednice o postignućima EU na području zaštite ljudskih prava i uključivanja manjina. Također namjeravamo pojasniti kako našim članovima, tako i cijeloj zajednici, što je demokracija, kako ista funkcionira, te potaknuti osobe s invaliditetom na življenje aktivnog građanstva!

 

Odnosi s javnošću

Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška

Related Post