Unatoč teškoj situaciji zadržali optimizam i ostali usmjereni prema daljnjem razvoju

1479 0

Prenosimo iz Novogradiškog godišnjaka 2018.

Piše župan Brodsko-posavske županije dr.sc.Danijel Marušić, dr. med. vet.

Dragi stanovnici Brodsko-posavske županije i čitatelji Novogradiškog godišnjaka,

Već dugi niz godina ova vrijedna publikacija prati događanja iz naše, Brodsko-posavske županije i grada Nova Gradiška, te tako daje veliki doprinos i očuvanju povijesti ovoga kraja. S godinama, NG godišnjak je postao kronika jednog vremena, mjesta i ljudi, stoga, prepoznajući njegov značaj, Brodsko-posavska županija pomaže u njegovom očuvanju.

Uz izlazak ovogodišnjeg broja, valja nešto reći i o samoj Brodsko-posavskoj županiji. Iako se loša gospodarska situacija u zemlji odrazila i na našu županiju, koja je kao jedna od slavonskih županija, najviše zahvaćena takvim ekonomskim kretanjima, kroz razne mjere i projekte nastojali smo poboljšati životne uvijete svih naših stanovnika. S ciljem ravnomjernog razvoja svih dijelova naše županije podjednako, realizirali smo ili započeli projekte s područja gospodarstva i poduzetništva, poljoprivrede, obrazovanja, zdravstva, komunalne infrastrukture, kulture, športa i zaštite okoliša, a posebnu pažnju poklanjamo projektima financiranim iz strukturnih i kohezijskog fonda Europske unije, vjerujući kako u njima leži i bolja budućnost cjelokupne županije.

Europski fondovi , u našim gospodarskim promišljanjima, glavni su izvor za realizaciju naših stratških projekata od kojih su neki poput sustava navodnjavnja Orubica i Regionalnog centra za gospodarenjem otpadom u Šaguljama u visokoj fazi realizacije. Usvajanjem Županijske razvojne strategije određen je razvojni smjer Brodsko-posavske županije kao i kapitalni projekti, a tijekom njene izrade ukupno je prikupljeno 467 projekata od čega je, prema razini spremnosti izabrano, 440 projekata. Projekti su različitih tematskih ciljeva integriranih u akcijski plan provedbe ŽRS BPŽ. Strateški okvir sačinjava 3 glavna cilja, 13 prioriteta i 59 mjera. Imamo viziju Brodsko-posavske županije kao gospodarsko održive, kao centra obrazovanja, zaštićene kulturne i prirodne baštine, socijalne uključivosti, te kao primjer sinergije ruralnog i urbanog razvoja. spremni za prijavu a neki u fazi pripreme. Posebno bih izdvojio: izgradnju i opremanje Poduzetničkog inkubatora za IKT i robotiku INCUBOTEC, izgradnju Centra kompetencija za napredno inženjerstvo u Novoj Gradiški CEKOM ING., dovršetak izgradnje RCGO Šagulje, izgradnju sustava navodnjavanja za cjelokupno područje BPŽ, izgradnju učeničkih domova u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški, unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja kroz ulaganje u infrastrukturu, odnosno izgradnju sveučilišnog kampusa i svih ostalih sastavnica Sveučilišta u Slavonskom Brodu kao i Veleučilišta te brojne druge. Projekt razvoja Luke Brod koji već dugo zagovaramo kao kapitalni projekt za razvoj ne samo Slavonskog Broda, već i Brodsko-posavske županije u cjelini također je krenuo s ralizacijom. U srpnju ove godine poptpisani su Ugovor o izvođenju radova i Ugovor o koncesiji za Projekt „Infrastrukturni radovi u lučkom području Luke Slavonski Brod s koncesijom za javne usluge” čime su otklonjene sve prepreke za početak radova izgradnje lučke infrastrukture koji su i započeli u kolovozu ove godine. Infrastrukturne radove u lučkom području luke Slavonski Brod izvodit će tvrtka GH HOLDING d.o.o iz Slovenije, dok će koncesiju za obavljanje lučke djelatnosti provoditi domaća tvrtka „MANŠPED” d.o.o.

Raznim aktivnostima i mjerama nastojali smo povećati poljoprivrednu proizvodnju i njenu konkurentnost na tržištu, pa tako s Hrvatskim vodama kao partnerom i ponovno se oslanjajući na europske fondove, provodimo projekte navodnjavanja Orubica, Jasinje i Garčin. Vjerujemo da će daljnjoj revitalizaciji poljoprivrede doprinjeti i uspješno apliciranje na nedavno raspisane natječaje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u sklopu mjere 4 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za koje već ima gotovo 1300 prijavljenih. Raspisivanjem ovih mjera kreće novi investicijski ciklus u poljoprivredi koji će, nadamo se, potaknuti povećanje proizvodnje, prerade, izgradnju pogona, kao i skladišta za postizanje konkurentnosti. Potičući razvoj poljoprivrede, zajedno s nadležnim institucijama i jedinicama lokalne samouprave provodimo kontrolu plodnosti tla na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, kontrolu poljoprivredne proizvodnje putem satelitskog sustava i potičemo razvoj ekološke poljoprivrede.

Obrazovanje je jedan od ključnih čimbenika razvoja stoga su u okviru nadležnosti Županije u organiziranju i financiranju djelatnosti osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja nastavljene aktivnosti na unapređenju djelovanja školskih ustanova, poboljšanju materijalnih uvjeta, te financiranju programa i projekata iznad minimalnog standarda. Ulaganjem u osnovno i srednje školstvo kroz tekuće investicije, energetsku obnovu i rekonstrukciju. Krajem prošle godine s predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, potpisani je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., za energetsku obnovu devet škola s područja Brodsko- posavske županije. Sredstva su odobrena za osnovne škole „Ivan Filipović” Velika Kopanica, „Mato Lovrak” Nova Gradiška, „Josip Kozarac” Slavonski Šamac, „M.A. Reljković” Bebrina, „A.Starčević” Rešetari, „Ivan Goran Kovačić” iz Starog Petrovog Sela, Osnovne škole iz Okučana i Oprisavaca, te Srednju školu „Antun Matija Reljković” iz Slavonskog Broda. S prvim danom kolovoza u dvije slavonskobrodske srednje škole, Obrtničke i Medicinske, započeli su opsežni radovi unutrašnjeg uređenja, a s početkom školske 2018./19. učenici i nastavnici ušli su u obnovljene, svijetle i prozračne prostore. Za unutrašnje uređenje i obnovu ovih dviju škola Brodsko-posavska županija ove je godine izdvojila gotovo milijun i pol kuna, točnije u Srednju medicinsku školu uložili smo 630.000, dok smo u obnovu Obrtničke škole Slavonski Brod ovom prilikom uložili 950.000 kuna.

Na kraju, reći ću još i to da smo unatoč teškoj situaciji zadržali optimizam, i velike nade polažemo u mjere i programe aktualne Vlade koje će ići u smjeru revitalizacije svih, a posebice slavonskih županija, te razvoja gospodarstva i poljoprivrede u poboljšanja socio-ekonomskih uvjeta.

U tom kontekstu, nadam se da u budućem razdoblju nećemo raditi samo na zaustavljanju negativnih trendova, već biti usmjereni daljnjem razvoju pri čemu ćemo osobitu pažnju poklanjati smanjenju nezaposlenosti, mladim i sposobnim ljudima, svim vidovima suradnje, kao i europskim projektima.

S poštovanjem, župan Brodsko-posavske županije dr.sc.Danijel Marušić, dr. med. vet.

Related Post