Željko Burazović obrazlaže zašto je smijenjen s mjesta potpredsjednika Općinskog vijeća Davor

14947 0

Autor Dario Matošević Carkov

DAVOR – Evo obećanog intervjua sa uvaženim i nadprosječno inteligentnim Željkom Burazovićem, pročelnikom Upravnog odjela za poljoprivredu Brodsko-posavske županije.

Do župana nisam mogao uz svu volju, ali on je uostalom manje upoznat sa pravim stanjem i događanjima u općini Davor, a imao sam pitanja i za njega.  Na moje pitanje što se to  događa u sredini u kojoj trenutno živim, rodnom mi mjestu Davor, obratio sam se po meni najkompetentnijoj osobi koja će mi reći samo istinu.

 

Uvaženi gospodine pročelniče, bivši vjećniče Općine Davor molio bih Vas da mi odgovorite na nekoliko pitanja.  Točnije zanima me zašto su osobu poput Vas smijenili iz Vijeća općine Davor.   (sipao je “ko iz kabla”) 

Poštovani Dario,  ovo je samo rekapitulacija građanskih sloboda koju je iznjedrila demokracija u Općinskom vijeću Općine Davor. 7. siječnja 2020. godine u općini Davor zaprimljen je prijedlog za pokretanje postupka razrješenja predsjednice i potpredsjednika općinskog vijeća Davor, odnosno Jasne Butumović i Željka Burazovića. Isti potpisuje 7 vijećnika općine Davor: Ivan Štivičić, Mario Olić, Krunoslav Jakirčević, Branko Štivičić, Lidija Brlić, Martina Rizvić i Branko Gelemanović.

 

Oprostite što Vam upadam u riječ,ali zanima me kojim razlogom?

Razlog,  „ponašanje“potpredsjednika Općinskog vijeća u proteklom razdoblju dovelo je do ovog prijedloga kako bi se na općinskom vijeću preispitalo povjerenje koje potpredsjednik ima među vijećnicima.

Člankom 11. Poslovnika o radu općinskog vijeća Davor propisano je da predsjednika Općinskog vijeća  u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje potpredsjednik, što se u ovih 7 održanih sjednica OV nakon 10. ožujka 2019., kada su u općini Davor održani prijevremeni izbori za Općinsko vijeće  Davor, nije dogodilo.

Zbog toga, ja isključivo govorim o svome ponašanju koje je dovelo do pokretanja postupka moga razrješenja. U vremenu 10.3.2019. – 6.2.2020. moj angažman u radu Općinskog vijeća  Davor manifestirao se kroz slijedeće aktivnosti:

  1. Izradio sam Program poticanja poljoprivrede na području općine Davor, kojeg je općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo.
  2. Dopunio sam načelnikov Program poticanja poduzetništva i samozapošljavanja na području općine Davor na način da prihvatljiva ulaganja budu sva osnovna sredstva, uključujući i poljoprivredno zemljište, matična stada i reprodukcijski materijal te višegodišnje nasade. U svakom od ovih prihvatljivih ulaganja definirana su maksimalna sredstva po korisniku, a sukladno proračunskim mogućnostima općine Davor. Ovakav moj prijedlog nije naišao na protivljenje među općinskim vijećnicima.
  3. Na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na području općine Davor koji nije dobio suglasnost Ministarstva poljoprivrede, dao sam konkretne smjernice:

-neizgrađeno građevinsko zemljište koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište može se dati u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi za poljoprivrednu namjenu do privođenja namjeni koja je određena prostorno planskom dokumentacijom uz suglasnost ministarstva nadležnog za upravljanje državno imovinom, putem javnog natječaja na rok do 10 godina

-osigurati u programu zemljište za povrat imovine oduzete za vrijeme jugokomunističke vladavine obzirom da za to postoji zahtjev fizičke osobe,

-zatražiti od Hrvatskih voda, VGI mali sliv Šumetlica-Crnac očitovanje o tome jesu li površine iz Programa javno vodno dobro, obzirom da u program ulaze samo čestice koje u naravi nisu javno vodno dobro (popis 2). Ovo sam osobno dogovorio na sastanku u Ministarstvu poljoprivrede 27.11.2019. sa predstavnicima Hrvatskih voda, a ovakva procedura vrijedi za svih 11 JLS sa prostora bivše općine Nova Gradiška.

-prijedlog Programa s popratnom dokumentacijom izlaže se na javni uvid u trajanju od 15 dana u sjedištu općine

– za Program u čijem se obuhvatu nalazi područje ekološke mreže obvezna je provedba postupka ocjene prihvatljivosti programa za ekološku mrežu prema posebnom propisu iz područja zaštite prirode.

Za ovakav prijedlog smjernica dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na   području općine Davor dobio sam jednoglasnu potporu općinskog vijeća Davor.

  1. Sustavno sam pratio obračune potrošnje vode od strane distributera Vodovod Zapadne Slavonije d.o.o. i uvidio značajno povećanje cijene cca 20-30 %, kako u mjesecima s visokom potrošnjom vode, tako i u zimskom dijelu godine. Moj nastup u Vijeću imao je za cilj zaštitu krajnjih korisnika, odnosno žitelja općine Davor te zaštitu općine Davor kao potpisnika Društvenog ugovora Vodovod Zapadne Slavonije d.o.o. Posebno sam ukazivao na neispravnost hidrantske mreže, kako nadzemne tako i podzemne, što se potvrdilo kao izuzetno velik problem prilikom gašenja požara obiteljske kuće Anke Đurić iz Orubice, Radićeva 50 5. prosinca 2018.
  1. Tematska sjednica OV Davor posvećena unapređenju poslovnih odnosa između regionalnog distributera vode Vodovod Zapadne Slavonije d.o.o. i općine Davor kao jednog od 10 potpisnika društvenog ugovora o osnivanju ovog trgovačkog društva, potvrdila je da se općinsko vijeće Davor mora boriti za zaštitu interesa žitelja općine Davor te zaštitu interesa općine Davor kao potpisnika društvenog ugovora o osnivanju Vodovoda Zapadne Slavonije d.o.o. , kao što se za tu zaštitu bori načelnik Općine Davor u skupštini predmetnog trgovačkog društva . Na moj upit članovima uprave zbog čega namjera poskupljenja cijena nije išla na javni uvid građanima i što se to promijenilo u bonitetu opskrbe građana pitkom vodom Općinsko vijeće Davor nije dobilo odgovor.
  1. Na zadnjoj sjednici općinskog vijeća krajem godine kada je donesen proračun općine Davor za 2020. godinu pozvao sam sve vijećnike na dijalog i komunikaciju.”  Zbog čega? “Predloženi proračun općine Davor za 2020. godinu iznosa 17.500000,00 kn u čijoj strukturi 12.500000,00 kn (72 %) se odnosi na kapitalne investicije nije prihvatljiv niti vijećnicima iz Davora niti vijećnicima iz Orubice, nije prihvatljiv niti vijećnicima HDZ-a niti vijećnicima oporbe. Sveta je čast biti općinski vijećnik, pretvara se noćnu moru . Stoga sam vijećnike općinskog vijeća pozvao kod predlaganja da vodimo računa o kontinuitetu ( započete projekte završiti), paritetu baziranom na punjenju proračuna od žitelja Davora i Orubice ( od 10 kn koje se investiraju 8 pripada Davoru, 2 kn Orubici) i sl. Bez obzira na okolnosti naprijed navedenih  (1-6) , 7 imenovanih vijećnika izvršilo je moj opoziv s pozicije potpredsjednika Općinskog vijeća  Davor 6. veljače 2020. Poštovanim vijećnicima poželio sam puno uspjeha u svom naumu na putu kojim su krenuli.

Podsjetio sam ih da sam u Općinsko vijeće i poziciju potpredsjednika Općinskog vijeća  izabran voljom 700 građana Davora i Orubice, te da vode računa da će jednog dana morati položiti račune i Bogu i ljudima –  kazao  je Željko Burazović.

Dario Matošević Carkov

 

Related Post