CARINSKU URED OSIJEK OBAVJEŠTAVA MALE PROIZVOĐAČE JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA

978 0

U cilju pojednostavnjenja postupka uplate paušalnog iznosa trošarine za 2016. godinu kojeg uplaćuju registrirani vlasnici/korisnici kotlova za proizvodnju jakih alkoholnih pića daje se slijedeća obavijest:

Godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla te obračunatoj trošarini na Obrascu GI-MP-JAP za 2016. godinu nije potrebno dostaviti nadležnom carinskom uredu (ukoliko obveznik ipak dostavi izvješće, isto će se urudžbirati u spis obveznika).

 

Dovoljno je da mali proizvođač jakog alkoholnog pića na propisani račun Državnog proračuna uplati paušalni iznos trošarine (to jeste 100,00 ili 200,00 kuna) do 31. siječnja 2017. godine.

 

Paušalni iznos trošarine za 2016. godinu ovisno o zapremnini kotla, u visini od 100,00 ili 200,00 kuna, mali proizvođač jakog alkoholnog pića dužan je uplatiti do 31. siječnja 2017. godine nalogom za plaćanje tako da se:

 

– u polje „model“ upiše broj modela „68“,

– u polje „poziv na broj odobrenja“ kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda koja se uplaćuje „1066“ te kao podatak drugi osobni identifikacijski broj (OIB).

– prihodi državnog proračuna uplaćuju se na račun HR1210010051863000160 Državni proračun Republike Hrvatske.

 

Ukoliko je obveznik u 2016. godini proizveo više od 20 litara čistog alkohola, dužan je nadležnom carinskom uredu do 31. siječnja tekuće godine dostaviti:

 

– Obrazac GI-MP-JAP ili

– izjavu s podacima o količini i jakosti proizvedenog alkoholnog pića, na osnovu koje će carinski ured utvrditi i obračunati trošarinu te o istome obavijestiti obveznika koji će uz paušalni iznos trošarine (100,00 ili 200,00 kuna) i tako obračunatu trošarinu uplatiti na propisani račun Državnog proračuna kako je gore pojašnjeno.

 

Financijsko zaduženje registriranih obveznika – malih proizvođača jakih alkoholnih pića carinski uredi će sačiniti na temelju podatka iz Obrasca PUR o zapremnini kotla i/ili na temelju zaprimljene izjave s podacima o količini i jakosti proizvedenog alkoholnog pića.

 

Svrha ovoga pojednostavljenja je da obveznici ne moraju nužno fizički dolaziti u nadležni carinski ured pa se u tom smislu daju kontakt podaci ovlaštenih carinskih službenika kojima se mogu obratiti za davanje pomoći u pogledu ispunjavanja obveze uplate trošarine:

 

CARINSKI URED OSIJEK DANIJELA ŠAT 032/453-213

CARINSKI URED OSIJEK MARIJA TIČINOVIĆ 032/453-232

CARINSKI URED SLAVONSKI BROD ANTUN KURKUTOVIĆ 035/453-529

CARINSKI URED SLAVONSKI BROD ANITA RADOŠ 035/453-520

CARINSKI URED VIROVITICA DARINKA DEJANOVIĆ 033/743-308

CARINSKI URED VIROVITICA DANIJELA KOVAČ 033/743-335

 

 

Izjava MP-JAP

MALI PROIZVOĐAČ JAKOG ALKOHOLNOG PIĆA

________________________________________

( ime i prezime fizičke osobe)

 

OIB:

_____________________

 

ADRESA:

_____________________________

 

IZJAVA

 

kojom izjavljujem da sam kao vlasnik/korisnik kotla zapremnine _____ litara u _________ godini proizveo________ litara jakog alkoholnog pića s volumnim udjelom alkohola od _______ % vol.

Izjava se daje u smislu članka 68. stavak 7. Zakona o trošarinama („Narodne novine“, broj 22/13, 32/13, 81/13, 100/15, 120/15 i 115/16) u svrhu donošenja poreznog rješenja.

 

____________________________                                             ____________________________

(mjesto i datum)                                     (potpis odgovorne osobe)

 

 

Zaprimio Carinski ured _________________

KLASA: ______________________

URBROJ: _____________________

Datum prijama: ________________

 

 

 

M. P.                       __________________________________

(potpis ovlaštenog carinskog službenika)

 

Za cjelovit uvid u obavijest upućujemo na Internet stranice Carinske uprave https://carina.gov.hr/vijesti/obavijest-malim-proizvodjacima-jakih-alkoholnih-pica-o-pojednostavnjenju-postupka-uplate-trosarine-na-alkoholna-pica-za-2016-godinu/4645 i https://carina.gov.hr/trosarinsko-postupanje/harmonizirane-trosarine-alkohol-i-alkoholna-pica-duhanske-preradjevine-energenti-i-elektricna-energija/pravilnik-o-trosarinama-4633/prilozi-iz-pravilnika-o-trosarinama-4634/4634

 

Related Post

SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (video)

Autor - 09/09/2011 0
NOVA GRADIŠKA, 8. rujna 2011. – Današnja sjednica Gradskog vijeća bila je dosta zanimljiva iako je nedostajalo za parlamentarnu demokraciju više…