GOVOR NAČELNIKA PAVE KLARIĆA NA SVEČANOJ SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA

998 0

Grade se pješačke staze u G. Bogićevcima, kanalizacija u Kosovcu, a počela je izgradnja doma u Trnavi

GORNJI BOGIĆEVCI, 10. lipnja 2014. – Jučer obilježen Dan općine bio je prilika da općinski načelnik Pavo Klarić,

članovima Općinskog vijeća i brojnim gostima nazočnim na svečanoj sjednici govori rezultatima u proteklih godinu dana i vremenu u kome je unatoč krizi i recesiji učinjen još jedan korak u poboljšanju ukupnog života stanovništva.

 

-Dame i gospodo, čast mije i zadovoljstvo pozdraviti sve nazočne. Ova svečanost je prilika da vam prezentiram rezultate jednogodišnjega rada općinske uprave i ureda načelnika.

Godina dana je prošla, aktualna kriza ne jenjava već se nažalost još više produbila u protekloj godini, a sve je to imalo utjecaja na sve nas pa i projekte koje općina provodi.

 

Komunalni i društveni standard

U proljeće smo započeli sa realizacijom izgradnje pješačke staze u naselju Gornji Bogićevci – kapitalni projekt vrijedan 1.015.000 kuna. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU financiralo je ovaj projekt sa 360.000 kuna, Brodsko-posavska županija sa 200.000 kuna, a gotovo pola projekta financira se iz vlastitog proračuna. Projekt je u završnoj fazi i bit će gotov do kraja lipnja ove godine.

 

Drugi veliki kapitalni projekt koji je također u završnoj fazi je izgradnja sistema odvodnje otpadnih voda naselja Kosovac, financiran od strane Hrvatskih voda sa 90% učešća te općinski proračun sa 10% (1.600.000 kn). Nositelj projekta je komunalna tvrtka Slavča iz Nove Gradiške, a ostalo je nedovršen manji dio radova sanacije terena nakon izgradnje sistema.

 

U protekloj godini započeli smo sa izgradnjom Društvenog doma u naselju Trnava. Vrijednost projekta iznosi 1.500,000 kuna, no zbog nedostatka financijskih sredstava do sada su izgrađeni temelji i betonska ploča, odnosno prva faza radova u vrijednosti 250.000 kuna, 30.000 kuna je potpora Brodsko-posavske županije, a 230.000 kuna je financirano iz vlastitih sredstava.

 

U pučkom domu Smrtić odrađen je projekt unutarnjeg uređenja sale i ugradnja centralnog grijanja na energent pelete, odnosno drvo. U sali je postavljena podna izolacija i pločice te su zidovi obojeni. Projekt je vrijedan 221.000 kuna, od čega je Ministarstvo gospodarstva iz programa poticanja razvoja energetskog sustava izdvojilo 121.000 kuna, BPŽ 30.000 kuna, a iz općinskog proračuna izdvojeno je 90.000 kuna. No, nismo stali na tome glede ovog objekta. Izradili smo projekt energetske obnove ove zgrade te isti kandidirali na natječaj FZOEU a u cilju toplinske izolacije zgrade kako bi dobili još veće uštede energije, a i riješili vanjski izgled zgrade.

 

Prošle godine nabavili smo novi malčer s kranom i rabljeni traktor marke Zetor u cilju poboljšanja komunalnog gospodarstva općine, odnosno održavanja nerazvrstanih cesta te poljskih i šumskih putova. Oprema je vrijedna 150.000 kuna, a fin. je od strane Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja iz programa za poticanje razvoja kom. gospod. i kom. standarda sa iznosom 110.000 kuna a ostatak iz vlastitih sredstava.

 

Od dokumentacije izradili smo projekt odvodnje otpadnih voda naselja SRT II. faza i ishodili građevinsku dozvolu. No s druge strane zbog novog zakona o dozvolama koje se više ne mogu produljiti, a nije bilo mog. da se projekt započne propala nam je dok. Za projekt kanalizacije Dubovac i moramo ponovo ići u postupak izrade dok. i ishođenje nove dozvole što će nas značajno koštati.

 

Za potrebe izgradnje crkve sv. Antuna u Smrtiću općina je donirala 2013. godine 42.000 kuna, a u proračunu za 2014. godinu planirali smo iznos od 40.000 kuna što planiramo i realizirati kada krenu radovi na unutarnjem uređenju crkve.

Prekogranična suradnja

 

Posebno sam ponosan na IPA projekt prekogranične suradnje sa općinom Dobretići, vrijedan 72.000 eura, Naše učešće od 22.000 eura pomogla je BP županija sa 82.000 kuna. Projekt je uspješno odrađen i u tijeku je ocjena završnog izvješća od strane IPA agencije. Naravno da podsjetim kroz projekt je nabavljena vrijedna oprema za potrebe sporta, rekreacije ali i rada općine, područne škole GB, a sve to je popraćeno nizom sportskih, kulturnih i dr. aktivnosti. Posebno bi naglasio da smo kroz projekt ostvarili i važan cilj a to je prekogranična suradnja s općinom Dobretići, ali i drugim djelovimaRBiH – Jajce, Gradiška (Bosanska). No meni najvažnija je uspješna realizacija i iskustvo koje smo stekli u provođenju EU projekata a koje je posebno potrebno za iduće prilike.

Zahvaljujem se načelniku Općine Dobretići na dobroj suradnji pri realizaciji ovog projekta.

 

Po odobrenju D ržavne geodetske uprave i u suradnji sa katastrom iz Nove Gradiške odradili smo prebacivanje dijela k.o. Ratkovac i Smrtić u k.o. Gornji Bogićevci. Radi se o lijevoj strani ulice G. Bogićevci. Vijednost radova 20.000 kuna.

Javni radovi

Odrađeni su programi u 2013 i jedan u 2014. I to tri programa u kojima je bilo uposleno 36 djelatnika na 6 mjeseci, HZZ 100% financira plaće.

Na program njege u kući starih i nemoćnih radilo je 15 ljudi koji su skrbili za oko 100 staračkih domaćinstava. Na programu zaštita i registracija srednjovjekovne utvrde Bedem-Varošine radilo je 20 ljudi koji su očistili teren od raslinja. Radi se o ostacima temelja utvrde koju su gradili i koristili najvjerojatnije križari Templari ili Ivanovci.

Treći program se zove Sportom do zdravih navika od najmlađih do najstarijih i kome je jedan zaposlenik vodio brigu o sportskim objektima, opremi i rekvizitima.

 

Javni radovi su posebno korisni jer se osim materijalno vidljivih rezultata kroz njih pomaže onima kojima nedostaje staža do mirovine, koji nemaju zdravstveno osiguranje, ali i socijalno ugroženima.

Zahvaljujem se HZZ-u na dobroj suradnji i razumijevanju naših potreba.

 

Rad komunalnog pogona i udruga

 

Kroz rad komunalnog pogona redovito se obavljaju sve komunalne djelatnosti. U proteklom razdoblju u okviru financijskih mogućnosti sanirani su kritični dijelovi poljskih putova u svim naseljima.

Nastavilo se sa izradom kućnih priključaka na kanalizaciju i vodovodnu mrežu pod povoljnim uvjetima.

Sufinanciran je rad udruga građana na području općine te uglavnom redovito izvršavana zakonska obveza prema DVD-u i drugima.

Općinski upravni odjel je uspješno obavljao sve svoje zadatke ne čemu se zahvaljujem kolegama, kao i naša Narodna knjižnica i čitaonica „Grigor Vitez“ kroz redovnu djelatnost, ali nizom radionica sa mladima i starima.

 

Zahvala

Svim izvođačima spomenutih projekata, lokalnim izvođačima, projektantima, nadzornim inženjerima i svima koji doprinose realizaciji spomenutih projekata posebno se zahvaljujem na dobroj suradnji.

Još se posebno želim zahvaliti našoj Brodsko-posavskoj županiji na čelu sa županom i njegovim timom na dobroj suradnji, ali i financijskoj potpori u gore spomenutim projektima.

 

Svim građanima općine želim čestitati Dan općine Gornji Bogićevci, a nazočnim i nenazočnim gostima, posebno djelatnicima županijskih i državnih službi želim se zahvaliti na trudu, suradnji i pomoći u rješavanju problema s kojima se susrećemo u našem radu a u cilju rješavanja istih na korist naših građana.

 

Related Post