NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

722 0

DRAGALIĆ, 4, siječanj 2011. – Općina Dragalić objavila je Javni natječaj

za zakup poljoprivrednog zemljišta, u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dragalić, za katastarske općine Donji Bogićevci, Dragalić, Gorice, Medari, Mašić i Poljane. Pismene ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: ”Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta – ne otvaraj” na adresu Općina Dragalić, Trg sv. I. Krstitelja 2, 35428 Dragalić, u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja, zaključno s 15.01.2011. godine. Javno otvaranje ponuda biti će 18. siječnja 2011. godine u 12.00 sati u velikoj sali Vatrogasnog doma u Dragaliću.

Related Post