Obrazovanje je ključno za stvaranje akademskog integriteta i sprečavanja plagiranja!

1996 0

NOVA PUBLIKACIJA ZA ŠKOLEObjavljenom publikacijom Forum za slobodu odgoja želi potaknuti učitelje i stručne suradnike u školama da s učenicima razgovaraju o akademskoj čestitosti i plagiranju
 ZAGREB, 8. veljače 2017.Publikacija pod nazivom „Kako s učenicima razgovarati o akademskoj čestitosti i plagiranju“ objavljena je danas na mrežnim stranicama Foruma za slobodu odgoja s ciljem poticanja škola da s učenicima razgovaraju o akademskoj čestitosti i plagiranju.

Akademska čestitost i očuvanje akademskog integriteta pripadaju među općekulturne i civilizacijske vrijednosti i može ih se smatrati kao aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva. Upravo njegovanjem akademske čestitosti od najranijih školskih dana aktivno potičemo cjeloživotno učenje te osobni rast učenika. Iz svega navedenog razvidna je značajna uloga obrazovanja u razvoju načela akademske čestitosti kod učenika.

„Publikaciju smo napravili zbog važnosti i aktualnosti teme u našem javnom prostoru, a kojeg mladi itekako prate i o tome pitaju svoje učitelje. Stoga smo pripremili niz aktivnosti za učitelje kako mogu razgovarati s učenicima o akademskoj čestitosti, plagiranju, citiranju i korištenju drugih izvora. Iako je ovo teška tema, željeli smo učitelje ohrabriti da joj pristupe sustavno, poštujući vrijednosti struke i akademske čestitosti“, napomenuo je Mario Bajkuša, direktor razvoja i programa iz Foruma za slobodu odgoja.

Publikacija je sastavljena od dva dijela: prvi se sastoji od uputa za nastavnike, a drugi su nastavni listovi za učenike u kojima trebaju prepoznati slučajeve plagiranja, pogrešnog citiranja ili akademskog integriteta.

Bajkuša ističe kako je ova publikacija poziv i poticaj učiteljima i stručnim suradnicima da s učenicima rade na poticanju, njegovanju i razvijanju akademske čestitosti. „Nadamo se da će što više škola i učitelja preuzeti publikaciju te je koristiti izravno u svom radu s učenicima te nam se javiti s povratnim informacijama“, poručuje Bajkuša.

Publikacija „Kako s učenicima razgovarati o akademskoj čestitosti i plagiranju“ može se besplatno preuzeti s mrežnih stranica Foruma za slobodu odgoja ili preko sljedeće poveznice: http://bit.ly/cestitost_plagiranje.

Osoba za kontakt:
Mario Bajkuša
, direktor razvoja i programa, telefon: 01/4663-503; elektronička pošta: mbajkusa@fso.hr

 

O Forumu za slobodu odgoja. Forum za slobodu odgoja je organizacija civilnog društva aktivna u Hrvatskoj od 1992. godine, registrirana 1998. g. prema Zakonu o udrugama. Temeljni cilj Foruma je implementacija obrazovnih standarda suvremenih demokratskih društva u hrvatski obrazovni sustav. Članovi Foruma su obrazovni stručnjaci, iskusni eksperti i akademici, profesori i učitelji, roditelji, studenti i učenici koji su zainteresirani za unapređenje i razvoj obrazovanja. U posljednjih 24 godine svog rada glavne aktivnosti uključuju kreiranje i provedbu edukacijskih programa za metodičku izobrazbu nastavnog osoblja, nenasilno rješavanje sukoba, zdravstveno obrazovanje, integralno građansko obrazovanje, stipendiranje učenika, te usavršavanje u metodici poučavanja. Forum za slobodu odgoja član je „European Forum for Freedom in Education“, mreže „Street Law“, „RWCT International Consortium“, „Network of Education Policy Centers“ te Koordinacije udruga za djecu. Mrežna stranica: www.fso.hr | FACEBOOK: Forum za slobodu odgoja | TWITTER: www.twitter.com/fsohr

Related Post