PETI PUT NA DRAŽBI IMOVINA MLJEKARE STARO PETROVO SELO

507 0

7. srpnja 2011. – Trgovački sud u Slavonskom brodu

odredio je još jednu javnu dražbu nad imovinom Mljekare Staro Petrovo Selo koja je ušla u stečajnu masu. Podsjetimo da je stečaj nad petrovoselskom mljekarom otvoren 7.travnja 2010. godine i do sada su temeljem pravomoćnog rješenja o prodaji zakazane četiri javne dražbe. Budući da bije bilo zainteresiranih ponuditelja stečajna sutkinja Vesna Vukelić odredila je petu javnu dražbu.

Prilikom utvrđivanja uvjeta prodaje na petoj javnoj dražbi Sud je, prema prijedlogu stečajnog upravitelja i razlučnih vjerovnika, odredio početne cijene u okviru 40 posto utvrđene vrijednosti imovine.

Related Post