POSAO ZA 49 OSOBA: Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju

732 0

SLAVONSKI BROD – U sklopu projekta “S osmijehom u školu 3” – projekt pružanja pomoći u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama na području Brodsko-posavske županije  koji je prijavljen na Natječaj “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.” u okviru Europskog socijalnog fonda – Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. – 2020., raspisuje se

JAVNI POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju

Radno mjesto: Pomoćnik/ica u nastavi

Broj traženih osoba: 49

Mjesto rada:

Osnovna škola”Vladimir Nazor”, Adžamovci – 1 izvršitelj

Osnovna škola “Antun Matija Reljković” Bebrina – 2 izvršitelja

Osnovna škola “Matija Antun Relković”, Davor – 4 izvršitelja

Osnovna škola “Viktor Car Emin” Donji Andrijevci – 1 izvršitelj

Osnovna škola Dragalić – 3 izvršitelja

Osnovna škola “Vjekoslav Klaić” Garčin – 4 izvršitelja

Osnovna škola “Mato Lovrak” Nova Gradiška – 6 izvršitelja

Osnovna škola “Ljudevita Gaja” Nova Gradiška – 1 izvršitelj

Osnovna škola Okučani – 2 izvršitelja

Osnovna škola „Dr. Stjepan Ilijašević” Oriovac – 1 izvršitelj

Osnovna škola “Ivan Mažuranić” Sibinj – 4 izvršitelja

Osnovna škola Sikirevci  –  2 izvršitelja

Osnovna škola “Josip Kozarac” Slavonski Šamac – 2 izvršitelja

Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić” Staro Petrovo Selo –  5 izvršitelja

Osnovna škola “Ivan Filipović” Velika Kopanica – 3 izvršitelja

Osnovna škola Markovac Vrbova – 3 izvršitelja

Osnovna škola „Ivan Meštrović” Vrpolje –  1 izvršitelj

Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod – 1 izvršitelj

Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška – 2 izvršitelja

Tehnička škola Slavonski Brod – 1 izvršitelj

UVJETI:

Minimalno završena srednja stručna sprema

Nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisanih člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17).

Uz prijavu na javni poziv potrebno je priložiti:

životopis

dokaz o stručnoj spremi (preslika)

domovnicu (preslika)

uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

obostrana preslika osobne iskaznice

potvrda o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

OPIS POSLOVA:

Pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti

Pomoć u kretanju

Pomoć pri uzimanju hrane i pića

Pomoć u obavljanju higijenskih potreba

Pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka

Suradnja s roditeljima, učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu

RADNO VRIJEME: nepuno radno vrijeme

NAKNADA ZA PRIJEVOZ:djelomično

VRSTA UGOVORA: Ugovor o radu na određeno vrijeme do 10 mjeseci

S odabranim kandidatima za pomoćnika/icu u nastavi, škole će sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme. Međusobna prava i obveze te detaljan opis posla koji će pomoćnik u nastavi obavljati  regulirat će se Ugovorom o radu na određeno vrijeme.

Prednost pri odabiru imat će kandidati koji posjeduju dokaz (potvrda ili certifikat) o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati prema minimalnim elementima programa edukacije.

Prijave se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

Brodsko-posavska županija

Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu

s naznakom – „ Prijava za pomoćnike u nastavi za učenike s TUR”

Petra Krešimira IV br.1, 35 000 Slavonski Brod

Rok za podnošenje prijava: 10. kolovoza 2018.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati

Related Post