PRENOSIMO IZ NOVOGRADIŠKOG GODIŠNJAKA

912 0

Piše Željko Kočijašević, načelnik

Izgradnja vodovoda, kanalizacije, cesta i pješačkih staza obilježila je 2016. godinu, ali i problemi koji su pratili izgradnju sustava vodoopskrbe, a odnose se na preustroj i propadanje tvrtki, stečajeva, predstečajeva i nagodbi. Najviše suradnje bilo je s Hrvatskim vodama.

Aglomeracije  Okučani – Staro Petrovo Selo

Pozitivan primjer  je EU projekt i  izrada  projektne dokumentacije aglomeracije  Okučani – Staro Petrovo Selo gdje je 80 posto projektiranja  ili  nekih 60 kilometara  na području Općine Staro Petrovo Selo,  a 20 posto na području Općine Okučani. Posao je dobila tvrtka iz Slovenije. To je naše prvo iskustvo   s međunarodnim natječajima, međunarodnim tvrtkama i pravilima  koje je propisala Europa s vrlo strogim kontrolama, za nas neobičnim  i banalnim stvarima kao što je  izrada plakata da se radi projektna dokumentacija  i letaka do odlaska svaki tjedan po dva puta u Zagreb i Hrvatske vode i slično. Primjer takvog projekta, čija je realizacija krenula, imamo u  aglomeraciji koja obuhvaća Grad  Novu Gradišku i općine Rešetari i Cernik.   Projekt treba završiti do 31. prosinca i postoji mogućnost da slijedeće godine  krene izgradnja  kanalizacijskog sustava. Projekt  85 posto financiraju   Hrvatske vode, a 15 posto lokalna samouprava.

 

Izgradnja biopročistača otpadnih voda.

Drugi pozitivan primjer je završetak faze I kanalizacijskog sustava   izgradnja biopročistača otpadnih voda. Ostalo je još  nekih manjih poslova,  kao što je priključak HEP-a,  što će se riješiti. I tu opet imamo „naša posla“. Biljke  koje su nasađene u biopročistaču  stoje 300.000 kuna i tu smo stali jer država ne financira  priključke građana jer je uvjet  da se  130 obitelji priključi na sustav. Međutim, od tih 130 obitelji  70 su  jedna baka ili jedan djed koji nemaju interes za priključak na kanalizaciju.

 

Vodovod

Muka mi je od cijele priče oko vodovoda. Ponovo su se početkom listopada pojavili izvođači radova,  nakon godina pregovaranja i propasti Vodovoda Davor i nemogućnosti financiranja i vraćanja kredita  Svjetske banke, stvaranje nove tvrtke Zapadna Slavonija, dijela lokalnih samouprava koje su ušle u tu tvrtku i dijela koje nisu ušle u  tvrtku.

Izvođači su se vratili i rade se opskrbni cjevovodi, a 30. lipanj 2017. godine je  rok  do kada  se radovi  trebaju završiti. Ne mogu nevjerovati  da  neće biti gotovi,  pa će  opskrbna mreža biti završena za  Godinjak, Staro Petrovo Selo, Oštri Vrh, Vrbovu, Štivicu i Komarnicu.

Izgradnja pješačkih staza

U ovom mandatu sam si zacrtao rješavanje  tri kritične točke za sigurnost  djece i pješaka  na području općine.  To su nogostup u naselju Godinjak, uz cestu prema Tisovcu,  nogostup u Ulici kralja Zvonimira  u Starom Petrovom Selu, od Oštrog Vrha do središta Starog Petrovog Sela, te  nogostup   južno od željezničke pruge i autoceste u Frankopanskoj ulici zbog prometa, automobila i kamiona koji dolaze  iz pravca  Davora i Štivice.  U te  nogostupe ulažemo 2 milijuna kuna.

 

Iako će one  puno značiti za sigurnost pješaka, gorak  okus ostavlja saznanje da baš puno djece neće imati priliku hodati po tim stazama, jer djece nema.   U posljednje  tri godine kandidirali smo te projekte  prema raznim ministarstvima  i u pravilu su nas uvijek odbijali. Oči nam zalijepe  jednim dječjim igralištem  koje vrijedi 25.000 kuna, a za  projekte koji vrijede milijune ne dobijemo ništa. Uvijek je u igri   politika „po babi i po stricu“. Zato smo   pješačke staze  izgradili  vlastitim sredstvima.

 

Potpora Vlade

Velika je stvar  bila u vrijeme Milanovićeve vlade jer je pomogla općinama, koje su, nažalost, u prvoj skupini po  nerazvijenosti na  području RH.  Mjesečno dobivamo dotaciju od države koju prije nismo dobivali, a dobivala su samo područja od posebne državne skrbi. Za Općinu Staro Petrovo Selo to je oko  140 do 150 tisuća kuna mjesečno i  sada nema brige da nećemo moći funkcionirati. To je godišnje 1,7 do 1,8 milijuna kuna. Iako je ove godine  bio toliki povrat poreza, ta nam sredstva puno znače.

Novi asfalt  za cestu Staro Petrovo Selo – Oštri Vrh

Moram napomenuti suradnju sa Županijskom upravom za ceste. Rade se odvodni kanali uz prometnicu  Tisovac – Godinjak, do kraja godine bit će novim asfaltom presvučena županijska cesta Staro Petrovo Selo – Oštri Vrh  kroz Ulicu kralja Zvonimira. To je naš zajednički projekt u kojem će Općina participirati  u troškovima.

To su značajniji infrastrukturni projekti u 2016. godini.

 

Iseljavanje

Tijekom cijele godine su strojevi bili na našim ulicama, stalno se nešto radilo. Događa se i radi, ali osobno nisam zadovoljan. Bio bih  daleko zadovoljniji da se otvaraju radna mjesta i da ljudi od rada mogu živjeti. Nažalost, došlo je 2016. godine do masovnog iseljavanja. Vidimo  to po broju učenika u školi. To je opet godina sa rekordno  najmanjim brojem učenika. Problem je što više ne odlazi jedan član obitelji, što bi se reklo, trbuhom za kruhom, već odlaze cijele obitelji. Odlaze u nepoznato u Irsku, Njemačku. Odlaze nažalost obitelji koje su    imale posao.  I muž i žena dali su otkaze i odlaze.

 

Elementarne nepogode

Poljoprivreda kao temelj  života na našem  području je i dalje u situaciji u kojoj je. Imali smo tri velika nevremena i proglasili dvije elementarne nepogode.  Prvo mraz, potom tuču pa poplavu. Sve nas je pogodilo što nas je moglo pogoditi. Štete su milijunske. Samo šteta u voćarstvu je oko 10 milijuna kuna, a šteta na ratarskim kulturama  isto toliko. Nakon poplave nismo ni proglašavali elementarnu nepogodu jer sam vidio da od naknade štete nema ništa. Bila je voćarima obećavana   nadoknada štete od mraza.  Međutim,  od  naknade štete  nije bilo ništa. Pretrpljene su velike štete čija je posljedica bila  loša naplata zakupa poljoprivrednog zemljišta i  naknade  od prodaje poljoprivrednog zemljišta. Zakon nam nalaže da ljude moramo prisiliti  da izvršavaju svoje obveze   preko DORH-a  i Agencije. Ne znam što će u budućnosti biti od cijelog tog područja.

Problemi s poljoprivrednim zemljištem

Ove su godine izašli petogodišnji ugovori o zakupu zemljišta za preko dvije tisuće hektara. Gotovo godinu i pol smo imali situaciju da ima Vlade, nema Vlade, preklapale su se ingerencije. Agencija   je po zakonu trebala preuzeti raspolaganje poljoprivrednim zemljištem i naplatu, ali nije bilo  raspisivanja natječaja.  Bilo je davanja ostavki unutar Agencije. Jednostavno se ništa nije događalo.

Razočaran sam po pitanju poljoprivrednog zemljišta. Bilo je teško kada smo mi provodili natječaje, međutim za vrijeme ministra Jakovine nije provedeno ništa. Prodano je samo pet-šest čestica  po pola jutra.  Isti slučaj je bio kada je došao ministar Romić u Vladi Tihomira Oreškovića.

 

Pozitivni primjeri

Bilo je u 2016. godini  i svijetlih primjera.  Dom zdravlja je adaptirao zdravstvenu ambulantu, promijenjeno je krovište i  cijeli objekt je energetski učinkovit.

Ulagali smo u predškolsko obrazovanje. Postavili smo ogradu oko vrtića i uredili okoliš.  Ulagali smo u opremu komunalnog pogona i nabavili manji kamion potreban za njegovo funkcioniranje.  Redovito smo održavali javne površine i groblja. Potporu smo redovno davali udrugama i društvima. Ulagali smo u DVD Staro Petrovo Selo kao stožerno vatrogasno društvo.  I ove godine smo kroz javne radove proveli program pomoći starijim i nemoćnim osobama i zaposlili 15 dugo nezaposlenih ženskih osoba.  Svaka je  skrbila za osam starijih osoba. Nakon šest mjeseci aneksom ugovora sa Zavodom za zapošljavanje  njihov je rad produžen je za još dva mjeseca.

Istaknuo bih i projekt širokopojasnog interneta kao  dobru stvar. Zajedno ga provodimo sa ostalim jedinicama lokalne samouprave. Tu smo drugi po ulaganju, ali  građani moraju znati da će za novac  koji sad plaćaju dobiti daleko bolju uslugu.

 

Društveno-korisni rad

I u 2016. godini se nastavio program društveno-korisnog rada za osobe  koje su socijalno ugrožene i primaju naknadu. Kada smo prije tri godine počeli provoditi taj program, bilo je na  području Općine Staro Petrovo Selo 158 socijalno ugroženih obitelji, a po zadnjem popisu za društveno-koristan rad bilo je 63.  To je ogroman pad obitelji socijalno ugroženih   jer ljudi ne žele dolaziti odraditi tih pet dana, da li ih je sramota ili im je taj rad ispod časti. To su poslovi održavanja javnih površina, košenja, održavanja  poljskih putova i kanala.  Za mene kao političara to nije dobro jer puno gubimo.

Related Post