Prepoznavanje pronađenih i napuštenih stvari

717 0

29. studeni 2010. – Sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim

stvarnim pravima na području policijske uprave organizira se prepoznavanje pronađenih i napuštenih stvari. U vremenu od 1. do 15. prosinca od 9 do 15 sati, građani će moći prepoznati pronađene i napuštene stvari i to kako slijedi: u Policijskoj postaji Slavonski Brod (u dvorištu – Mažuranićeva br. 9, Slavonski Brod), u Policijskoj postaji Nova Gradiška (u dvorištu – Reljkovićeva br. 1, Nova Gradiška), u Policijskoj postaji Okučani (u dvorištu – A. Starčevića br. 3, Okučani). Popis pronađenih i napuštenih stvari nalazi se na oglasnim pločama policijskih postaja. Građani koji su policiji prijavili nestanak svoje stvari, po dolasku na prepoznavanje trebaju predočiti identifikacijski dokument (sa slikom) i dokaz o porijeklu stvari, odnosno stvar prepoznati po specifičnom obilježju.

Related Post