DESETOGODIŠNJA KONCESIJA LIJEČNICIMA OBITELJSKE MEDICINE

1037 0

SLAVONSKI BROD 4. listopada 2010. – U velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije potpisani su 27. rujna ugovori s liječnicima .Brodsko-posavska županija je, kako joj to zakon i nalaže, sukladno mreži javnih zdravstvenih službi provela natječaj za dodjelu koncesija za obavljanje obiteljske medicine, stomatološke zdravstvene zaštite, zdrvastvene zaštite dojenčadi i predškolske djece, zaštite zdravlja žena, laboratosrijsku obradu i dijagnostiku i zdravstvenu njegu u kući. Prema riječima župana Danijela Marušića koji je pozdravio okupljene liječnike, u Brodsko-posavskoj županiji je, kad je riječ o općoj medicini, 77 ugovorenih liječničkih timova. Od toga broja 23 tima rade kao dio Doma zdravlja, 38 ih je unajmilo ambulante DZ-a dok je preostalih 17 u vlastitim prostorima. Ukupno 59 koncesijskih ugovora potpisano je na rok od deset godina, a počet će vrijediti kad od Ministarstva zdarvstva stigne i rješenje o radu. Bude li kakvih problema u realizaciji koncesije i obavljanju ove javne zdravstvene djelatnosti, župan Marušić je pozvao liječnike da se njemu, pročelnici Klari Šćuki i službenicima koji rade u njezinom upravnom odjelu, slobodno jave kako bi ih zajedno riješili. (BPZ)

Related Post

CTR proslavio 25. obljetnicu

Autor - 24/01/2018 0
Autor bpz.hr Slavonski Brod 19. siječnja 2018. Županijska razvojna agencija CTR, obilježila je danas u dvorani “Kristal” u Slavonskom Brodu…