HSS PODNIO AMANDMAN NA ZAKON O VODAMA: Pravna nesigurnost i zanemarivanje poljoprivrede dobili većinu

521 0

HSS je podni amandmane na Zakon o vodama kojima je tražio uvažavanje mišljenja i stava jedinica lokalne samouprave u upravljanju javnim dobrom.

ZAGREB – Klub zastupnika HSS-a, sukladno najavama, podnio je amandmane na Zakon o vodama kojima je jedini cilj omogućiti poljoprivrednu proizvodnju gdje god je moguća , a u skladu s održivim gospodarenjem prirodom i javnim dobrom.

Prvimamandmanom tražila se zakonska mogućnost stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje inundacijskihpodručja uz obrazloženje kako je jedinicama lokalne samouprave onemogućeno raspolagati poljoprivrednim zemljištem u inundacijama i retencijama kao poljoprivrednim zemljištem, a riječje o poplavnim pašnjacima u širokim inundacijama u kojima su nasip i obale rijeka često udaljeni više stotina metara pa i po nekoliko kilometara. U praksi je prisutna nejednaka primjena Zakona o vodama pa tako pašnjaci i druge poljoprivredne površine u Općinama Štitar, Slavonski Šamac, Drenovci (selo Račinovci) i Gradu Županja u uređenom inundacijskom području imaju statusjavnog vodnog dobra te se njima ne može raspolagati sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Jedince lokalne samouprave nemaju nikakav utjecaj na raspolaganje njima, a što dovodi do toga da se njima često raspolaže na štetu lokalnog stanovništva ili se njima uopće ne upravlja te one zarastaju u trnje.

Drugim amandmanom tražilo se da postupke ostvarenja prava zakupa javnog vodnog dobra u svrhu poljoprivredne obrade provodi povjerenstvo od tri člana od kojih dva člana imenuju Hrvatske vode, a jednog člana imenuje predstavničko tijelo jedince lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba., te da se prihod naknade od prava zakupa javnog vodnog dobra u svrhu poljoprivredne obrade raspoređujetako da Hrvatskim vodama pripada 50%,a jedincimalokalne samouprave 50%

Saborski zastupnik Davor Vlaović u obrazloženju amandmana rekao je :

„Ne prihvaćamo obrazloženje. Znajući da nećete prihvatiti prvi amandman predložili smo ovaj drugi da bi omogućili sudjelovanje u procesu upravljanja javnim vodnim dobrom jedinicama lokalne samouprave . Neka jedan član povjerenstva pri raspisivanju natječaja za zakup tih javnih vodnih dobara bude predstavnik jedinica lokalne samouprave jer sada trenutno imate praksu na terenu da neke čestice u zakup daju Hrvatske vode, a druge čestice daju jedinice lokalne samouprave potvrdom o mirnom posjedu.

To je došlo do izražaja kod izrade programa raspolaganjem državnim poljoprivrednim zemljištem, znači postoji pravna nesigurnost.

Uvrštavanjem HSS-ovog amandmana u Zakon omogućilo bi se jedinicama lokalne samouprave sudjelovanje u odlučivanja o zemljištu na njihovompodručju. Lokalno stanovništvo bi dio tog zemljišta moglo koristi za ispašu i druge namjene u bavljenju stočarstvom, na ovaj način vi gušite poljoprivrednu proizvodnju, i stvarate pravnu nesigurnost.“

Amandmani HSS-a nisu prihvaćeni, neovisno o njihovoj učinkovitosti, jer hrvatska demokracija ne prepoznaje kvalitetne prijedloge ukoliko oni dolaze iz opozicijskih klupa.

Related Post

Autor - 18/10/2017 0
NOVA GRADIŠKA – Casting je, kaže Wikipedia, taj suvremeni, sveprisutni rječnik stranih riječi, „engleska riječ kojom se opisuje odabir sudionika…