NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA

826 0

JARUGE, 7. travnja 2016. – Ministar poljoprivrede RH prof.dr. sc. Davor Romić sa suradnicima obišao je danas gradilište Dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja nedaleko od mjesta Jaruge

u općini Sikirevci, a koji se proteže po trasi planiranog plovnog kanala Dunav – Sava. Izgradnja melioracijskog kanala u duljini od 14,7 km dio je prve faze Nacionalnog pilot projekta navodnjavanja Biđ-bosutskog polja u sklopu NAPNAV-a, a njegovom izgradnjom će se, osim direktnog izvora vode za navodnjavanje za oko 4.000 ha poljoprivrednih površina u području kanala, osigurati i dohranjivanja dominantnih vodotoka Bosuta i Biđa, te manjih prirodnih i/ili umjetnih vodotoka čime će se osigurati preduvjeti za izgradnju više sustava navodnjavanja, ukupnog obuhvata 2.710 ha, koji se planiraju na tom području i za koje je već izrađena studijska i projektna dokumentacija više razina.

 

Ministar Romić kao i direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić istaknuli su kako je osnovna funkcija dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-Bosutskog polja oplemenjivanje malih voda na području Biđ-bosutskog polja, kako bi se prvenstveno osigurali uvjeti za zahvaćanje vode za navodnjavanje poljoprivrednih površina, ali i za poboljšanje ekološke kakvoće voda u glavnim recipijentima područja: Biđu, Bosutu i Spačvi.

 

U širem spektru, ovo je i korak ka revitalizaciji poljoprivredne proizvodnje na ovim područjima. Na lokaciji u Jarugama, već su izgrađene dvije pumpne stanice ukupnog kapaciteta 5m3/s, a u budućnosti planiraju se izgraditi još dvije. Isto tako, osigurat će se i dostatne količine vode za nesmetan rad postojećih sustava navodnjavanja, a osim razvoja navodnjavanja ovaj objekt ima značajan utjecaj na cjelokupni vodni režim ovog slivnog područja.

 

Ukupna vrijednost investicije izgradnje dovodnog melioracijskog kanala je oko 491 mil. kn, od čega je do kraja 2015. godine realizirano 443 mil. Kn. Uz ministra Romića, gradilište su obišli i direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić, saborski zastupnici Pero Ćosić i Ružica Vukovac, župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić, te zamjenica župana Brodsko-posavske županije Dunja Magaš.

Related Post