NOVI ZAKON – KORISNICI SOCIJALNE POMOĆI MORAT ĆE RADITI, A PRODAVATI ĆE IM SE I IMOVINA KOJU NE KORISTE

548 0

NOVA GRADIŠKA, 5. srpnja 2011. – Novi zakon o socijalnoj skrbi koji se primjenjuje od 2. lipnja ove godine donio je dosta novina, a za korisnike raznih socijalnih primanja i pomoći veću odgovornost i obveze. Traži se aktivna suradnja Centra za socijalnu skrb i Zavoda za zapošljavanje i angažiranje korisnika, prije svega u pronalaženju posla i

prekvalifikacija. Ako se ne nađe mogućnost da korisnik svojim radom osigura novac za egzistenciju, opet će, ako može, morati raditi u humanitarnim, javnim ili nekim drugim radovima. Svi korisnici socijalnih pomoći, koji su to u stanju, morati će prihvatiti takve aktivnosti i obveze. U suprotnom neće dobivati novčanu pomoć. Prodavati će se i imovina korisnika socijalne pomoći koju ne koristi.

 

Tužbe protiv djece i bračnih drugova

 

– Zakon dosta govora o imovini. Uvodi se procjena i utvrđuje višak stambenog prostora i druge imovine koju korisnik socijalne pomoći ne koristi za svoje potrebe. Ona bi se trebala prodati da bi korisnik neko vrijeme živio od prihoda koji dobije. U praksi nastaje problem procjene imovine koju bi trebala obaviti Porezna uprava, koja po informacijama koje imamo nije za taj posao ekipirana. Iako uz poteškoća procjena će se ipak morati obaviti. Jedna od interesantnih stvari za naše korisnike je da na području Centra Nova Gradiška više nema zabilježbe na imovinu koja je stvarala dosta zbrke kod korisnika pomoći ili smještaja jer se Centar za socijalnu skrb bilježio na imovinu. Tumačilo se to na krivi način, kao da Centar postaje vlasnik i otuđuje tu imovinu. Uknjižba na imovinu više ne postoji već je korisnik dužan pod materijalnom i krivičnom odgovornošću dati izjavu i ako je to moguće tražiti uzdržavanje od djece ili bračnih drugova. Ako to ne napravi i ne podnese tužbu sudu gubi pravo na pomoć za uzdržavanje od Centra za socijalnu skrb.

Županijski Zavod za socijalnu skrb objedinjuje sve pomoći

 

Isto tako u odnosu na stari Zakon o socijalnoj skrbi smanjen je broj oblika i prava pomoći. Sada ih je devet. Najnoviji oblik pomoći je inkluzivni dodatak, a to su razne novčane naknade i potpore. Objedinjava sva prava invalida, odnosno osoba s poteškoćama, od pomoći koje su do sada ostvarivali do prava vezanih za prijevoz, pretplatu i slično. Njegova primjena će biti nešto kasnije jer se traži suradnja više službi. Pojedine odredbe zakona primjenjuju se odmah, dakle od 2. lipnja, za neke je potrebno donijeti normative, propise i podzakonske akte, tako da će se primjenjivati za šest mjeseci do najduže godinu dana. Rok za primjenu inkluzivnog dodataka je tri godine. Što se tiče ostalih i dosadašnjih prava novi Zavod na razini županije trebao bi objediniti sve resurse, mogućnosti i oblike pomoći koje su do sada bile u Centru za socijalnu pomoć, Županiji i Crvenom križu. To znači da će se kroz jedno planiranje i povezivanje objediniti svi oblici pomoći, biti dostupni i poznati onoj službi koja tu isplatu vrši. Da bi se novi zakon primijenio u potpunosti nužno je proširenje usluga i uska suradnja s nevladinim udrugama i organizacijama koje mogu djelatnosti socijalne skrbi biti od koristi i pomoći u zadovoljavanju potreba naših korisnika – kaže Branko Medunić, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška.

Related Post

IZGRADNJA NOGOSTUPA

Autor - 14/08/2015 0
NOVA GRADIŠKA, 14. kolovoza 2015. – Djelatnici tvrtka Dol-nekretnine završili su radove na izgradnji nogostupa u dijelu Benkovićeve ulice od…

PRIJEM ZA DOBITNIKA OSKARA ZNANJA

Autor - 18/07/2015 0
NOVA GRADIŠKA – Novogradiški gradonačelnik Željko Bigović upriličio je 17. srpnja prijam za Zvonimira Oršulića, talentiranog i uspješnog mladog glazbenika…

Novogradiški ratni spomenar

Autor - 03/02/2012 0
Veljaču, 1992. godine karakteriziraju brojni pregovori između naše i neprijateljske strane. Pregovaraju zapovjedništva zaraćenih strana o održavanju primirja, a pregovaraju…