Porast količine donirane hrane u 2023. godini

243 0

Foto Ministarstvo poljoprivrede

 

Prema podacima koje Ministarstvo poljoprivrede prikuplja od posrednika u lancu doniranja hranom u 2023. godini donirano je 1.861.874 kg hrane. Navedene količine donirane hrane u 2023. godini predstavljaju porast od 19 % u odnosu na količine donirane u 2022. godini i 15 % u odnosu na 2021. godinu.

Prema podacima Porezne uprave Ministarstva financija ukupna nabavna vrijednost donirane hrane u 2023. godini iznosila je 4.666.313,73 eura.

Kako bi se osiguralo da svi krajnji primatelji u sustavu doniranja hrane dobiju dostatnu sigurnu i nutritivno zadovoljavajuću hranu pozivamo sve subjekte u poslovanju s hranom, od primarnih proizvođača, prerađivača, distribucije i maloprodaje do ugostiteljstva da se uključe u IT sustav doniranja hrane (e-doniranje) i putem njega doniraju viškove hrane. 

Ako ste subjekt u poslovanju s hranom koji želi donirati hranu ili ste posrednik u lancu doniranja hrane registriran pri Ministarstvu poljoprivrede, a nemate korisničko ime i lozinku za pristup sustavu e-doniranje, pozivamo Vas da nam se obratite putem e-pošte na uprava.stocarstvo@mps.hr.

Related Post