VIŠE NISU VOZAČI: Zbog niza prekršaja trajno oduzeto i ukinuto 37 vozačkih dozvola

1371 0

Na području Policijske uprave brodsko-posavske izdano je 37 rješenja o oduzimanju i ukidanju vozačkih dozvola, od kojih 4 mladim vozačima

SLAVONSKI BROD, 10. ožujka 2020. Zakon o sigurnosti prometa na cestama, pored općih pravila i kažnjivih radnji u prometu, propisuje i određivanje negativnih prekršajnih bodova za najteže prekršaje. Odredbom čl. 286. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano je privremeno ukidanje i oduzimanje vozačkih dozvola vozačima koji su u određenom vremenskom roku skupili 9 odnosno 12 negativnih prekršajnih bodova. Vozačka dozvola se oduzima, odnosno ukida rješenjem ukoliko je vozač prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova, a mladim vozačima ukoliko su prikupili devet negativnih prekršajnih bodova u roku od dvije godine. Vozač može ponovno polagati vozački ispit tek protekom roka od dvije godine od dana izvršnosti rješenja kojim mu se ukida vozačka dozvola. Izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koji je stupio na snagu s 1. kolovozom 2019. godine, pooštrene su sankcije za počinjenje prekršaja u prometu, ali isto tako povećan je broj negativnih prekršajnih bodova za određene prekršaje. Cilj ovih mjera je preventivno utjecati na vozače, te na njihovu svijest o nužnosti pridržavanja prometnih propisa čije kršenje može dovesti i do drastičnih kazni (kazne zatvora, novčane kazne, zaštitne mjere), ali i trajno oduzimanje vozačkih dozvola.

Na području Policijske uprave brodsko-posavske, od stupanja na snagu navedenog Zakona, izdano je 37 rješenja o oduzimanju i ukidanju vozačkih dozvola, od kojih 4 mladim vozačima, a 22 rješenja je izdano vozačima koji nisu stekli pravo na upravljanje motornim vozilom, te isti predstavljaju posebnu kategoriju vozača, obzirom da je u st. 7. čl. 286. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano da vozaču koji je prije stjecanja prava na upravljanje vozilom u razdoblju od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova, rješenjem će se uskratiti pravo na podnošenje zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole na rok od dvije godine od dana izvršnosti rješenja. Vozači su najčešće prikupljali negativne prekršaje bodove zbog vožnje pod utjecajem alkohola, nedopuštene brzine kretanja vozilom i neposjedovanja vozačke dozvole, odnosno vozilom su upravljali za vrijeme dok im je bila na snazi zabrana upravljanja vozilom ili su vozilom upravljali bez položenog vozačkog ispita.

Ukoliko vozač i nakon ukidanja vozačke dozvole, a prije nego je ponovno položio vozački ispit, upravlja vozilom kaznit će se novčanom kaznom od 10 000 do 20 000 kuna ili kaznom zatvora u trajanju od 60 dana, te će mu se izreći zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od šest do 24 mjeseca. Unatoč javnoj kampanji u koju su uključeni i mediji, te iako se redovito najavljuju ciljane aktivnosti policije u dane vikenda, ciljane akcije u prometu na pojedine prekršaje koji su najčešći uzročnici teških prometnih nesreća koje za posljedicu imaju stradavanje sudionika, i nadalje se događaju prometne nesreće koje kod javnosti izazivaju zabrinutost jer je očita bahatost pojedinih vozača i njihovo grubo kršenje prometnih propisa.

U cilju postizanja zadovoljavajuće razine sigurnosti u cestovnom prometu, policijska uprava skreće pozornost svim sudionicima u prometu i na navedene zakonske odredbe kao i na posljedice u slučaju nepoštivanja istih.

Zakonska osnova, članak 286. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

(1) Pravna posljedica pravomoćne osude vozača motornog vozila za određene prekršaje iz ovoga Zakona je upis negativnih prekršajnih bodova u evidenciju.
(2) Negativni prekršajni bodovi iz stavka 1. ovoga članka brišu se iz evidencije nakon proteka dvije godine od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju na temelju kojeg su upisani.
(3) Mladom vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova rješenjem će se ukinuti i oduzeti vozačka dozvola.
(4) Vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova rješenjem će se ukinuti i oduzeti vozačka dozvola.
(5) Mladom vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova i vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova, a kojem je vozačka dozvola istekla, rješenjem će se uskratiti pravo produljenja vozačke dozvole.

(6) Mladom vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova i vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova, a vozačka dozvola je oduzeta ili prijavljena izgubljenom, rješenjem će se ukinuti vozačka dozvola.

(7) Vozaču koji je prije stjecanja prava na upravljanje vozilom u razdoblju od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova, rješenjem će se uskratiti pravo na podnošenje zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole na rok od dvije godine od dana izvršnosti rješenja.

(8) Nakon što su negativni prekršajni bodovi uzeti u obzir za donošenje rješenja iz stavaka 3. do 7. ovoga članka brišu se iz evidencije.

(9) Osoba iz stavaka 3. do 6. ovoga članka može ponovo polagati vozački ispit istekom roka od dvije godine od dana izvršnosti rješenja iz stavaka 3. do 6. ovoga članka, nakon provedenog postupka osposobljavanja kandidata za vozače.

(10) Osoba iz stavka 9. ovoga članka koja upravlja motornim vozilom nakon izvršnosti rješenja iz stavaka 3. do 6. ovoga članka, a prije ponovnog stjecanja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana.

(11) Osoba iz stavka 7. ovog članka koja upravlja motornim vozilom, a prije stjecanja prava na upravljanje vozilom kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana.

(12) Vozaču koji je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 10. i 11. ovog članka će se izreći zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:

1) šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen prvi puta

2) 12 mjeseci, ako je prekršaj počinjen drugi puta

3) 24 mjeseca, ako je prekršaj počinjen treći i svaki slijedeći puta.

(13) Protiv rješenja iz stavaka 3. do 7. ovoga članka ne može se podnijeti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.“.

Related Post

BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA

Autor - 22/07/2014 0
SLAVONSKI BROD, 22. srpanj 2014. – U Velikoj vijećnici županijske uprave danas su svečano potpisani Ugovori o dodjeli bespovratnih potpora…