ZDRAVSTVENO-SOCIJALNA USTANOVA NA STRMCU

Autor - 21/06/2010

 BOLNIČKI RED SV. IVANA OD BOGA PRIVODI KRAJU GRADNJU CENTRA ZA MENTALNO ZDRAVLJE  CERNIK, 20. lipnja 2010. – Koncem ove godine na obroncima Psunja započeti će s radom Dom za psihički bolesne odrasle osobe i Centar za mentalno zdravlje Sv. Rafael. Izgraditi će ga Bolnički red Sv. Ivana od Boga sa sjedištem u Milanu i njegova

Opširnije