OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA

2004 0

NOVA GRADIŠKA, svibanj 2012. – Ovoga mjeseca službeno je u funkciji patohistološki laboratorij Opće bolnice Nova Gradiška. Zbog kvalitetnije skrbi za pacijente ali i zadovoljavanja kriterija Europske unije bolnica u Novoj Gradiški od sada ima

i ovaj odjel koji je najvažniji za potpunu dijagnostiku. Povijesni dan za bolnicu bio je 5. svibanj kada su napravljeni i očitani prvi histološki preparativu Novoj Gradiški.

 

Naime, preparati su se do sada morali slati u Zagreb, a to je dodatno usporavalo dijagnozu i liječenje pacijenata. Ovim putem pacijent i kirurg će imati dijagnozu kroz jedan do dva dana te će se moći ranije početi sa terapijom, kaže dr. Željko Ferenčić, šef odjela patologije u dječjoj bolnici „Srebrenjak“ u Zagrebu. Dr. Ferenčić će biti mentor novogradiškim kolegama te će jedno vrijeme dolaziti i pomagati u očitavanju preparata.

– Počeo je službeno raditi patohistološki laboratorij Opće bolnice Nova Gradiška. Laboratorij je potpuno opremljen aparaturom i kadrom što se tiče tehničke obrade materijala. U gostima inžinjerku iz bolnice Srebrenjak koja tamo vodi isti odjel. Danas će biti napraviti prvi histološki prteparati u našem laboratoriju i danas će se isti i gledati. Naš vanjaki suradnik koji nam pomaže očitavati preparate je dr. Željko Ferenčić, šef patologije u dječjoj bolnici „Srebrenjak“. Više preparate nećemo slati u Zagreb, možda jedan mali dio. Zbog vrlo zahtjevne tehničke obradejedan malim dio preožparata ćemo još slati u Zagreb. – riječi su Tereze Grgić, voditeljice histološkog odjela.

Tereza Grgić nije krila oduševljenje zbog novog odjela, a dr. Ferenčić pohvalio je napredak Opće bolnice i njezine djelatnike s kojima ima dugogodišnju suradnju.

Ne samo da ću očitavati nego ću i dolaziti ovdje. Od kolega poznajem ravnatelja dr. Jukića koji mi je također i prijatelj. S kirurzima sam surađivao jako dobro dok sam još radio u Vinogradskoj bolnici.

Patolozi vam ustvari pišu „horoskope“ pacijentima. Bez patologije se ne može zamisliti jedna bolnica, pogotovo ovako velika kao što je vaša. Morate imati patologa koji će vam što prije, za pravo, dijagnostiku napraviti do kraja. Tu je neophodnas suradnja sa kirurzima i svim kirurškim strukama kao što su npr. ginekologija, otorinolaringologija, ortopedija itd.

Jedan Amerikanac je davno rekao da je patolog oči koje vode kirurgu ruku. – ističe dr. Ferenčić.

– Patohistološka dijagnoza je najmeritornija dijagnoza u medicini. Iza nje nema ni naprijed ni nazad. Kad patolog postavi dijagnozu na osnovu nje ide sve daljnje liječenje pacijenta. Dakle ovisno o patohistološkoj dijagnozi. To je alfa i omega u dijagnostici. Patolog zna poslije obdukcije ali malo prekasno. Međutim, patohistološki nalaz je put kliničaru za daljnju obradu pacijenta.

Ulaskom u Europsku uniju jedna vrhunska bolnica ne može biti registrirana bez patologije. Mi smo se sad pripremili. Vi ste vjerojatno u ovih par godina obišli našu bolnicu i vidjeli da smo sve obnovili i prilagodili onim uvjetima koje bolnica mora imati ulaskom u Europsku uiju. Ono što nam je nedostajalo je upravo patologija. Mi smo se pripremali dvije do tri godine počevši od mrtvačnice gdje imamo obdukcijsku salu sa svim onim što je potrebno. U poslijednjih godinu dana opskrbili smo se tehnikom za tehničku obradu materijala koje dobijemo i prema tome mi smo ovim pripremili Opću bolnicu Nova Gradiška za ulazak u Europsku uniju. Ima još detalja koje možemo dotjerati, međutim, ono što je najbitnije, zadovoljavamo osnovne standarde.

Županija Brodsko-posavska i upravno vijeće ove bolnice je stvorilo preduvjete da ova bolnica prije ulaska u EU bude kao takva i registrirana. – riječi su Tereze Grgić.

 

Related Post