PLAN IZ PAKLA: Sumrak saga „Đure Đakovića“ (dio četvrti)

553 0

Piše Darko Maras, predsjednik Nezavisnog sindikata „Socijalna pravda“ 

SLAVONSKI BROD, 2.  lipnja 2021. – Ocijenivši pogodnim trenutak sinergije tradicionalne nezainteresiranosti i građana i medija (i nacionalnih i lokalnih i elektroničkih i tiskanih) za događanja, stanje i poslovanje grupacije Đuro Đaković i zainteresiranost tih istih medija (ne i građana, kojih je zainteresirana tek trećina) za lokalne izbore Uprava društva Đuro Đaković Grupa d.d., čitaj vlasnika društva kćeri Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., je putem svojih predstavnika u Nadzornom odboru prethodno navedenog društva 3. svibnja 2021. godine odlučila, već znanim modelom ukidanja radnih mjesta, otkazati ugovore o radu dijelu radnica i radnika istog. 

To je formalizirano Odlukom Uprave društva Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. 21. svibnja 2021. godine, uz istovremeno uvjeravanje tih istih radnica i radnika da se odreknu propisanih otkaznih rokova jer će tako imati veću mogućnost (naglasak je na mogućnost) da će im propisana otpremnina biti isplaćena, dakle da se odreknu sigurnog za tek mogućnost, što je doista krasna trampa. 

Ako ste moguće pomislili da je prethodno navedeno taj plan iz pakla, prevarili ste se, jer plan iz pakla je sljedeći: 

(i) što većem broju radnica i radnika Društva što je prije moguće otkazati ugovore o radu; 

(ii) kako Društvo tim radnicama i radnicima, izvjesno je, nije u mogućnosti isplatiti propisane otpremnine, te radnice i ti radnici će svoje otpremnine pokušati naplatiti ovrhom; 

(iii) ovrhe će za posljedicu imati blokadu računa Društva; 

(iv) blokadom računa Društvo neće biti u mogućnosti isplaćivati plaće (preo)ostalim radnicama i radnicama; 

(v) nemogućnošću isplate plaća i istovremene prezaduženosti steći će se uvjeti u kojima je Uprava Društva obvezna podnijeti zahtjev za pokretanje stečajnog postupka. 

(vi) u stečajnom će postupku radnice i radnici (i oni prethodno navedeni i oni kojima će ugovori o radu prestati važiti pokretanjem stečajnog postupka), zbog neimanja imovine i prezaduženosti Društva, ostati i bez otpremnina i bez dospjelih a neisplaćenih plaća i bez svih ostalih dospjelih a neisplaćenih novčanih potraživanja. 

A pokretanje stečajnog postupka od strane samog društva Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. i nemogućnost naplate otpremnina, dospjelih a neisplaćenih plaća i svih ostalih dospjelih a neisplaćenih novčanih potraživanja od strane radnica i radnika istog, dakle ušteda na radnicama i radnicima koji (i njihove obitelji) ostaju bez egzistencijalnih prihoda i je namjera i krajnji cilj Uprave društva Đuro Đaković Grupa d.d., čitaj vlasnika – e, to je taj plan iz pakla

Ako se pitate zašto Uprava društva Đuro Đaković Grupa d.d., dakle vlasnika društva Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. sama ne pokrene stečajni postupak istog, odgovor je što se u javnom prostoru želi prikazati kao ona koja nije odgovorna za taj stečajni postupak i nestajanje društva Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d.. 

Podsjećamo, to je ista ona Uprava koja je odgovorna za gubitak grupacije Đuro Đaković iz redovnog poslovanja i u prvom kvartalu ove godine većem od čak 40 milijuna kuna, nesposobnost plaćanja dospjelih obveza kreditnim institucijama (uključivo i 300 milijuna kuna za koje Vlada Lijepe naše dala je jamstvo, a koje će prema raspoloživim informacijama ipak, kako smo tvrdili od dana izdavanja jamstva, vratiti porezni obveznici), nisku produktivnost, ne kvalitetu proizvoda (vagoni) i kašnjenja u izvršenju ugovornih obveza, zbog čega postoji prijetnja višemilijunskih penala u eurima i otkazivanje ugovora, … 

Podsjećamo, to je ista ona Uprava u koju je kao član 29. travnja 2021. godine imenovan i predstavnik manjinskog dioničara češkog društava znakovitog imena Stjecanje (ili Preuzimanje, kako vam se više sviđa), koje je još tamo u mjesecu studenom 2020. godine dostavilo tek neobvezujuću ponudu za sudjelovanje u dokapitalizaciji društva Đuro Đaković Grupa d.d. i koje je od 1. prosinca 2020. godine odabranik Uprave društva Đuro Đaković Grupa d.d. kao poželjni investitor u dokapitalizaciju, a prema kojem društvu se Vlada 2 / 2  – navodi u pismu medijima Darko Maras, predsjednik Nezavisnog sindikata „Socijalna pravda“

 

Lijepe naše, u želji i nastojanju da se riješi odgovornosti i brige o Đuri Đakoviću, odnosi kao da već je većinski dioničar. 

Ako se pitate zašto češko društvo DD Acquisition (Stjecanje, Preuzimanje) želi što prije, pa i uvjeravanjem radnica i radnika kojima namjerava otkazati ugovore o radu da im je u interesu odreći se pripadajućeg im otkaznog roka, stvoriti uvjete za (samo)pokretanje stečajnog postupka društva Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., odgovor je što ne žele da im prva poslovna odluka nakon što postanu, ako naravno postanu, većinski dioničar društva Đuro Đaković Grupa d.d. bude pokretanje stečajnog postupka. 

Dakle, takva Uprava i takvi vlasnici osmislili su i provode prethodno opisani plan iz pakla, kojega je ušteda na radnicama i radnicima, koji (i njihove obitelji) ostaju bez egzistencijalnih prihoda, i namjera i krajnji cilj, a što je završni dio plana likvidacije društva Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., plana koji se provodi od sredine 2012. godine. 

A vladajući na županijskoj razini i vladajući na gradskoj razini i za ovaj plan iz pakla i njegove posljedice za radnice i radnik, građanke i građane i društveni interes dosljedno su nezainteresirani. 

Iskreno, od vladajućih na gradskoj razini čija čelna osoba je kao gradonačelnik već izjavila da se građanke i građani koji su nezadovoljni stanjem u gradu odsele tamo gdje misle da je bolje, ništa više od takvog njima svojstvenog iskazivanja empatije niti ne očekujemo. 

Naravno, već uobičajeno, svoj doprinos provedbi plana iz pakla propuštanjem očitovanja i posljedično tome prešutnim davanjem suglasnosti na uvodno navedenu Odluku Uprave društva Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. dao je i Sindikat metalaca Hrvatske-Industrijski sindikat. 

Ono čemu se iskreno nadamo je kako će radnice i radnici društva Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. kojima se namjerava otkazati ugovore imati dovoljno i razboritosti i ustrajnosti da ne prihvate uvjeravanja o korisnosti za njih odricanja od prava na otkazni rok i na taj način ostanku i bez otkaznog roka i bez otpremnina. 

A kako, jednako tako već uobičajeno, u dosadašnjem tijeku provedbe plana iz pakla ima postupanja protivnog propisanom Zakonom o radu (ništa se ne događa slučajno) i ova ‘priča’ imat će svoj nastavak i kod Državnog inspektorata i u sudskom postupku. 

I to unatoč tome što smo, u dobroj vjeri, Upravi društva Đuro Đaković Grupa d.d. ponudili potpisivanje pravno obvezujućeg akta kojim bi se istovremeno omogućila provedba namjere Poslodavca, odnosno vlasnika iskazana u uvodno navedenoj Odluci i jamčilo ispunjenje prava radnica i radnika Društva, odnosno obveza Poslodavca prema radnicama i radnicima Društva, dakle ostvarenja interesa i Poslodavca, odnosno vlasnika i radnica i radnika kod Poslodavca. 

Toliko i o dobrim namjerama i o društveno odgovornom poslovanju odabranika Uprave društva Đuro Đaković Grupa d.d, kao poželjnog investitora u dokapitalizaciju istog, društva DD Acquisition. 

Tako da samo dobronamjerno naivni bez pisano preuzetih obveza i danih jamstava društva DD Acquisition, te jasno utvrđenih posljedica u slučaju izostanka ispunjenja istih mogu vjerovati njihovim izjavama i usmeno danim obećanjima, kojima sada jedina svrha je neosnovano dizanje cijene vrijednosnice društva Đuro Đaković Grupa d.d. na Zagrebačkoj burzi. 

PREDSJEDNIK: 

Darko Maras, v.r.

Related Post