ŽUPANIJSKE SUBVENCIJE ZA RAZVOJ LOVSTVA

895 0

Na temelju Odluke o subvencijama za razvoj i unapređenje lovstva

u Brodsko-posavskoj županiji («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», 2/12), Upravni odjel za poljoprivredu Brodsko-posavske županije raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za dodjelu subvencija za razvoj i unapređenje lovstva u Brodsko-posavskoj županiji

 

I. Predmet natječaja: dodjela bespovratnih novčanih sredstava za razvoj i unapređenje lovstva (u daljnjem tekstu županijska subvencija) za slijedeće namjene:

 

  1. Unos pernate divljači u lovišta;
  2. Unos zeca običnog u lovišta;
  3. Premiju osiguranja lovišta za štete na divljači i od divljači, te za štete na lovnotehničkim i lovnogospodarskim objektima;
  4. Ishođenje dokumentacije potrebne za izgradnju novih te adaptaciju i legalizaciju postojećih lovačkih domova (lokacijska dozvola, projektna dokumentacija, potvrda za glavni projekt);
  5. Kupovina poljoprivrednog zemljišta za remize.

 

II. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu županijske subvencije te potrebna dokumentacija:

 

Korisnici županijske subvencije jesu lovozakupnici i koncesionari koji imaju u zakupu ili koncesiji zajednička ili državna lovišta (cijelo državno lovište ili veći dio državnog lovišta u Brodsko-posavskoj županiji), na području Brodsko-posavske županije, a nemaju dugovanja s naslova lovozakupnine ili koncesije te ispunjavaju i druge uvjete i kriterije iz ove Odluke

Najviši ukupni godišnji iznos županijske subvencije za razvoj i unapređenje lovstva koju jedan korisnik može ostvariti iznosi 30.000,00 kn.

Županijska subvencija se dodjeljuje na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih Odlukom o subvencijama za razvoj i unapređenje lovstva u Brodsko-posavskoj županiji.

Pojedina županijska subvencija korisnicima se isplaćuje na žiro-račun, nakon obavljene radnje i/ili dobivanja određene dokumentacije, odnosno nakon provjere, a najkasnije do konca tekuće godine, odnosno do 31. prosinca.

Zahtjevi za subvencije dostavljaju se na županijskom obrascu uz pripadajuću dokumentaciju, a rješavaju se prema redoslijedu prispijeća i do utroška sredstava predviđenih u proračunu Brodsko-posavske županije.

Obrazac zahtjeva zainteresiranima će biti dostupan u sjedištu Brodsko-posavske županije u Slavonskom Brodu, P. Krešimira IV br. 1, u uredu Lovačkog saveza Brodsko-posavske županije u Slavonskom Brodu, Štrosmajerova 15, kao i na službenoj internetskoj stranici Brodsko-posavske županije www.bpz.hr.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne ispunjavaju uvjete natječaja za pojedinu županijsku subvenciju neće se razmatrati.

Listu županijskih subvencija odobrava župan Brodsko-posavske županije.

Ako je korisnik županijske subvencije, odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u županijski proračun te će biti isključen iz svih županijskih subvencija u slijedećih pet (5) godina.

 

III. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

 

Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, P. Krešimira IV br. 1, Slavonski Brod, s naznakom «zahtjev za županijsku subvenciju za …. (navesti vrstu)»

 

IV. Vrijeme trajanja natječaja: natječaj je otvoren do 31. listopada 2012. godine.

 

 

V. Informacije: Upravni odjel za poljoprivredu Brodsko-posavske županije, na telefon 216-263, radnim danom od 9,00 do 12,00 sati.

 

Podrobnije o subvencijama za razvoj i unapređenje lovstva, kao i obrasce zahtjeva možete dobiti na službenoj stranici Brodsko-posavske županije www.bpz.hr

Related Post