UZALUDAN TRUD UDRUGE „POZITIVA“: Na Dan otvorenih vrata za oboljele od raka u Dragaliću došle samo dvije osobe

660 0

Autor teksta i fotografije Franjo Samardžić

 

DRAGALIĆ, 24. svibnja 2023. – U suradnji  s Općinom Dragalić i istraživačkim timom projekta „Mogućnosti i ograničenja  uključivanja neformalne skrbi  u zdravstvenu zaštitu“  i programskog tima Public health hub Croatia Medicinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu  Udruga „Pozitiva“ Nova Gradiška  organizirala je za danas u Dragaliću  Dan otvorenih vrata  za  oboljele od raka i članove  njihovih obitelji i zajednice.  Nažalost, trud je bio uzaludan jer su došle samo dvije osobe. 

Trebala je to biti  još jedna u nizu hvalevrijednih edukativnih aktivnosti koje u jedinicama lokalne samouprave organizira projektni tim “Pozitive“ u kojem su LJILJANA LUKAČEVIĆ, mr.spec. kliničke psihologije, IVANA TOMIĆ-PAVLOVIĆ, prof. psihologije spec. i palijativnoj skrbi, KRISTINA  KULAŠ, dr. med., spec. psihijatrije, MATIJA BARTOLOVIĆ, dr. med., spec. psihijatrije, IVA LUKAČEVIĆ-LOVRENČIĆ, dr. med., MARIJA KOLAKOVIĆ, bacc.med, techn i  MIHAEL, VLAOVIĆ, mag. med. techn.

Trebali su danas dati savjete i osnažiti oboljele kroz psihološku podršku  i informirati o uslugama skrbi za oboljele i članove njihovih obitelji u zajednici.

-Projekt provodimo uz potporu  Brodsko-posavske županije i u suradnji sa timom Škole narodnog zdravlja  dr Andrija Štampar, kao psihosocijalna podrška  oboljelima od raka i članovima njihovih obitelji.  Kod nas još uvijek, iako medicina 21. stoljeća gleda na  čovjeka  cjelovito, psihsocijalni aspekt dolazi u drugi plan dok se medicinski aspekt stavlja u prvi plan. A psihosocijalni  zaboravlja. Kroz našu udrugu želimo nešto promijeniti po tom pitanju  i dati psihosocijalnu podršku koja je   jako bitna stavka u procesu liječenja  jer stres utječe na imunitet, a imunitet utječe na sam proces oporavka.  Nije bitno u kojem stanju bolesti su osobe i kako će teći njihov proces liječenja nego i njihov psihosocijalni status koji preko imuniteta djeluje na sam proces liječenja i uspjeh liječenja – kazala je Ivana Tomoć-Pavlović, prof. psihologije spec. i palijativnoj skrbi.

Related Post