Dodatno pojašnjenje HZJZ-a vezano za rad predškolskih ustanova i provedbu razredne nastave

329 0

Autor koronavirus.hr

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova i razrednu nastavu od 1. do 4. razreda te posebne razredne odjele i rad s djecom s teškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi.

DODATNO POJAŠNJENJE

u suradnji s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Ministarstvom znanosti i obrazovanja Djeca s teškoćama

U Mjerama za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti Vlade Republike Hrvatske navedeno je sljedeće: „omogućit će se rad predškolskih ustanova i razredne nastave od 1. do 4. razreda te posebnih razrednih odjela i rad s djecom s teškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi.“

Uključivanje djece i mladih s teškoćama u razvoju u ustanove odnosi se na:

  • svu djecu i mlade neovisno o dobi (odnosno do 21. godine života u posebnim programima za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada uz individualizirane postupke) ako im je utvrđen primjereni program odgoja i obrazovanja (kao i primjeren oblik pomoći odnosno dodatni odgojno-obrazovni i rehabilitacijski programi) prema članku 8. i 9. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015), kao i na
  • svu djecu i mlade kojima je osigurana podrška pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika.

Uključivanje djece i mladih osigurava se neovisno o osnivaču ustanove, u svim ustanovama u kojima se provodi primjereni program školovanje i primjeren oblik pomoći sukladno Mreži školskih ustanova ili uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Primjereni programi odgoja i obrazovanja, dodatni odgojno-obrazovni i rehabilitacijski programi uključujući posebne razredne odjele i centre za odgoj i obrazovanje. Potiče se uključivanje djece s teškoćama u skladu s preporukama na sljedeći način:

  • u stacionarnom dijelu ustanove (djeca/korisnici smještaja) primjenjuju se upute dostupne na poveznici
  • u dodatnim odgojno-obrazovnim i rehabilitacijskim programima i drugim terapijskim postupcima primjenjuju se upute dostupne na poveznici
  • u primjerenom programu odgoja i obrazovanja primjenjuje se ove upute neovisno o dobi djeteta i mlade osobe kao i razredu koji pohađa

Ako je moguće, treba odvojiti djelatnike koji skrbe za djecu na smještaju u stacionarnom dijelu ustanove od onih koji skrbe za djecu u produženom stručnom postupku, rehabilitacijskim i terapijskim postupcima.

Također se preporučuje da se odvoje djeca koja su na smještaju od djece koja dnevno ili povremeno dolaze u ustanove. Kod djece koja dnevno ili povremeno dolaze u ustanove preporučuje se, ako je moguće, da se osnuju barem donekle nepromijenjene grupe.

Related Post